[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هشتمین کنفرانس بین المللی
..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: رزومه ::
 | تاریخ ارسال: 1403/3/11 | 
اطلاعات تماس:
 • پست الکترونیک: ar_tkianiust.ac.ir
 • تلفن دفتر: ۷۳۲۲۸۵۶۰
حساب های علمی:
Researcher ID: X-۹۹۰۱-۲۰۱۸

ORCID: ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۲۷۷-۰۶۰۸

https://www.researchgate.net/profile/Ali-Reza-Tolou-Kian
سامانه علم سنجی دانشگاه علم و صنعت: تحصیلات دانشگاهی:
 • دکتری مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۷-۱۳۹۱
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ۱۳۸۹-۱۳۸۷
 • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ۱۳۸۷-۱۳۸۳
زمینه های تخصصی و تحقیقاتی:
 • شناسایی خرابی کاریوگیشن ریل با استفاده از پردازش شتاب سر محور ناوگان
 • بررسی آزمایشگاهی رفتار مصالح بالاست
 • بررسی رفتار تراورس
 • بررسی اثر آلودگی با ماسه بر رفتار خط آهن
 • آنالیز مودال تجربی
 • کاهش ارتعاشات ریلی با استفاده از DVA
 • تحلیل رفتار اتصالات سازه های فولادی
سوابق پژوهشی:
مقالات چاپ شده در مجلات
۱- A.R. Tolou Kian, J. Sadeghi and J.A. Zakeri (۲۰۲۰) Influences of railway ballast sand contamination on loading pattern of pre-stressed concrete sleeper. Journal of Construction and Building Materials, ۲۳۳, pp. ۱۱۷۳۲۴. (Publisher: Elsevier). DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.conbuildmat.۲۰۱۹.۱۱۷۳۲۴.
۲- J. Sadeghi۱, A. R. Toloukian, Y. Shafieyoon (۲۰۲۴) Metro-induced vibration attenuation using rubberized concrete slab track. Journal of Construction and Building Materials, ۴۳۵, pp. ۱۳۶۷۵۴. (Publisher: Elsevier). DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.conbuildmat.۲۰۲۴.۱۳۶۷۵۴.

۳- J. Sadeghi, A.R. Tolou Kian, M. Chopani and A. Khanmoradi (۲۰۲۲) Effects of particle gradations on cyclic behavior of ballast contaminated with sand. Journal of Construction and Building Materials, ۳۴۲, pp. ۱۲۷۹۴۳. (Publisher: Elsevier). DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.conbuildmat.۲۰۲۲.۱۲۷۹۴۳.
۴- J. Sadeghi, A.R. Tolou Kian, A. Khanmoradi and M. Chopani (۲۰۲۳) Behavior of sand contaminated ballast reinforced with geogrid under cyclic loading. Journal of Construction and Building Materials, ۳۶۲, pp. ۱۲۹۶۵۴. (Publisher: Elsevier) DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.conbuildmat.۲۰۲۲.۱۲۹۶۵۴.
۵- J. Sadeghi, A.R. Tolou Kian, H. Ghiasinejad, M. Fallah and S. Motevali, Effectiveness of geogrid reinforcement in improvement of mechanical behavior of sand-contaminated ballast. Journal of Geotextiles and Geomembranes, Vol ۴۸, pp. ۷۶۸-۷۷۹. DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.geotexmem.۲۰۲۰.۰۵.۰۰۷.
۶- A.R. Tolou Kian, J.A. Zakeri and J. Sadeghi (۲۰۱۸) Experimental investigation of effects of sand contamination on strain modulus of railway ballast. Journal of Geomechanics and Engineering. Vol ۱۴(۶), pp. ۵۶۳-۵۷۰. (Publisher: Techno Press). DOI: ۱۰.۱۲۹۸۹/gae.۲۰۱۸.۱۴.۶.۵۶۳.     
۷-J. Sadeghi, A.R. Tolou Kian and M. Fallah, Experimental investigation of mechanical properties of ballast contaminated with wet-sand materials. International Journal of Geomechanics. DOI: ۱۰.۱۰۶۱/(ASCE)GM.۱۹۴۳-۵۶۲۲.۰۰۰۱۸۸۶ (Publisher: ASCE). 
۸- J. Sadeghi, A.R. Tolou Kian and A. Shater Khabbazi (۲۰۱۶) Improvement of Mechanical Properties of Railway Track Concrete Sleepers Using Steel Fibers. Journal of Materials in Civil Engineering Vol ۲۸(۱۱), pp. ۰۴۰۱۶۱۳۱. (Publisher: ASCE). DOI: ۱۰.۱۰۶۱/(ASCE)MT.۱۹۴۳-۵۵۳۳.۰۰۰۱۶۴۶.
۹- A.R. Tolou Kian, J. Sadeghi and J.A. Zakeri (۲۰۱۸) Large-scale direct shear tests on sand-contaminated ballast. Journal of Geotechnical Engineering, Vol ۱۷۱(۵), pp. ۴۵۱-۴۶۱. (Pblisher: ICE). DOI: ۱۰.۱۶۸۰/jgeen.۱۷.۰۰۱۰۷. 
۱۰- J. Sadeghi, J.A. Zakeri and A.R. Tolou Kian (۲۰۱۸) Effect of unsupported sleepers on ballasted railway track dynamic behavior. Journal of Transport Vol ۱۷۱(۵), pp. ۲۸۶-۲۹۸. (Pblisher: ICE). DOI: ۱۰.۱۶۸۰/jtran.۱۶.۰۰۱۶۱.
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
۱- A. Deylami and A.R. Tolou Kian (۲۰۱۱) Effect of geometry of vertical rib plate on cyclic behavior of steel beam to built-up box column moment connection. Proceedings of The ۱۲th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, Hong Kong, ۲۶-۲۸ January ۲۰۱۱. DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.proeng.۲۰۱۱.۰۷.۳۷۹.
۲- مطالعه کاربرد خرده لاستیک در خطوط بالاستی را ه آهن، سید جواد میرمحمد صادقی، علیرضا طلوع کیان، محمدامین زارعی، هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن (ICRARE ۲۰۲۳) خرداد ماه ۱۴۰۲ تهران ایران.
۳-
میراگرهای جرمی و جاذب‌های ارتعاشی بکارگرفته شده در کنترل و کاهش ارتعاشات ریلی، سید جواد میرمحمد صادقی، علیرضا طلوع کیان، سید شایان پوراحمدی‌بابکی، هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن (ICRARE ۲۰۲۳) خرداد ماه ۱۴۰۲ تهران ایران.


مقالات علمی پژوهشی

دیلمی، اردشیر؛ طلوع کیان، علیرضا " بررسی رفتار چرخه­ای اتصال خمشی تیر به ستون قوطی با استفاده از ورق­های بال جوش شده و لچکی"، مجله مهندسی عمران امیرکبیر (جلد ۴۶، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۳)، DOI: ۱۰.۲۲۰۶۰/ceej.۲۰۱۴.۳۲۹ .

سوابق شغلی:
 • استادیار دانشکده مهندسی راه آهن از نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تا کنون
 • مدرس مدعو دانشکده مهندسی راه آهن از نیمسال دوم ۱۳۹۸-۱۳۹۷ تا نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹
 • دستیار مدیر پروژه کارگاه ساختمانی ۱۳۹۲-۱۳۹۱
سوابق تدریس:
 • تدریس درس تحلیل تجربی خط و آزمایشگاه دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی راه آهن
 • تدریس درس سازه های بتن آرمه دوره کارشناسی دانشکده مهندسی راه آهن
 • تدریس درس طراحی سازه های فولادی دوره کارشناسی دانشکده مهندسی راه آهن
 • تدریس درس روسازی راه آهن ۲ دوره کارشناسی دانشکده مهندسی راه آهن
 • تدریس درس تحلیل سازه مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی راه آهن
 • تدریس درس آزمایشگاه روسازی مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی راه آهن
 • تدریس آزمایشگاه خاک دوره کارشناسی دانشکده مهندسی راه آهن
 • تدریس درس نرم افزارهای مهندسی راه آهن دوره کارشناسی دانشکده مهندسی راه آهن
 • تدریس درس استاتیک دوره کارشناسی دانشکده مهندسی راه آهن
 • همکاری در برگزاری کلاس های آموزشی و انجام تست های دینامیکی در آزمایشگاه تحقیقاتی پایش وضعیت سازه های ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۷-۱۳۹۲
پروژه های تحقیقاتی:
 • بررسی رفتار تراورس بتنی پیش تنیده متاثر از شرایط تکیه گاهی (پایان نامه دکتری)
 • بررسی آزمایشگاهی  اثر آلودگی با ماسه موجود در راه آهن شرق ایران بر مقاومت برشی بالاست
 • بررسی آزمایشگاهی  اثر آلودگی با ماسه موجود در راه آهن شرق ایران بر سختی قائم بالاست
 • بررسی مشخصات دینامیکی تراورس بتنی پیش تنیده متاثر از مسلح شدن به الیاف فولادی
 • بهینه سازی مشخصات DVA برای کاهش ارتعاشات ریلی
 • تعیین عرض موثر و توزیع تنش در ورق های ستون باکس تحت فشار محوری در اندرکنش کمانش موضعی و کلی
 • مقایسه روشهای مختلف تحلیل غیر خطی سازه ها در ارزیابی لرزه ای یک ساختمان فولادی با استفاده از آیین نامه FEMA ۳۵۶
 • بررسی اتصال ممان بر تیر I شکل به ستون قوطی و ارائه ضوابط طراحی (پایان نامه کارشناسی ارشد)
موفقیتهای علمی:
 • دانشجوی ممتاز کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر و استفاده از امتیاز استعداد درخشان جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد
 • ساخت دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس (۴۴×۴۴×۳۶cm) ویژه آزمایش بالاست راه آهن
پایان نامه های کارشناسی ارشد:
 • شناسایی و طبقه بندی نسبی خرابی کاریوگیشن ریل با استفاده از تست شتاب سر محور ناوگان، مهدی رمضانی، استاد راهنما: دکتر علیرضا طلوع کیان، استاد مشاور: مهندس مراد شادفر، ۱۴۰۲. 
 • بهینه سازی ابزار بندی پل‌های فلزی راه آهن و استخراج روش تشخیص خرابی به کمک هوش مصنوعی، صبا علیاری، استاد راهنما : دکتر سید جواد میرمحمد صادقی، استاد مشاور : دکتر علیرضا طلوع کیان، ۱۴۰۳.
 • بررسی مقاومت برشی بالاست آلوده به ماسه تر پس از خشک شدن، یکتا ناطقی، استاد راهنما : دکتر سید جواد میرمحمد صادقی، استاد مشاور : دکتر علیرضا طلوع کیان، ۱۴۰۰.
 • بررسی آزمایشگاهی استفاده از خرده لاستیک بر رفتار دینامیکی بتن دال روسازی صلب، یزدان شفیعیون، استاد راهنما : دکتر سید جواد میرمحمد صادقی، استاد مشاور : دکتر علیرضا طلوع کیان، ۱۴۰۱.
 • بررسی آزمایشگاهی اثر اندازه های مختلف خرده لاستیک بر رفتار سیکلی بالاست، محمد امین زارعی، استاد راهنما : دکتر سید جواد میرمحمد صادقی، استاد مشاور : دکتر علیرضا طلوع کیان، ۱۴۰۱.
 • بررسی اثر جاذب دینامیکی ارتعاش (DVA) بر کاهش ارتعاشات منتشر شده از تونل مترو، سید شایان پوراحمدی، استاد راهنما : دکتر سید جواد میرمحمد صادقی، استاد مشاور : دکتر علیرضا طلوع کیان، ۱۴۰۱.
 • اثر دانه بندی های مختلف خرده لاستیک بر مقاومت برشی بالاست، نبی خانی، استاد راهنما : دکتر سید جواد میرمحمد صادقی، استاد مشاور : دکتر علیرضا طلوع کیان، ۱۴۰۲.
دفعات مشاهده: 882 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.24 seconds with 60 queries by YEKTAWEB 4657