دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار پژوهشی
برگزاری وبینار توسط دکتر اسماعیلی در دانشگاه جیاتونگ

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/15 | 
برگزار وبینار در دانشگاه جیاتونگ
امروز ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۲ بعد ازظهر وبیناری تحت عنوان معرفی دانشکده مهندسی راه آهن و زمینه های تحقیقاتی آقای دکتر اسماعیلی در دانشگاه جیاتونگ برگزار می گردد. علاقمندان می تواند برای حضور به آدرس
https://polyu.zoom.us/j/۹۴۵۳۹۴۹۴۸۶۶?pwd=MmF۱M۲۵qWjRaZlZCMHlkY۳hpbUZaZz۰۹
مراجعه نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.3986.65629.fa.html
برگشت به اصل مطلب