دانشکده مهندسی راه آهن- انجمن علمی
شرکت در نمایشگاه بومی سازی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

 

  انجمن علمی دانشکده راه آهن به نمایندگی از طرف دانشکده ی راه آهن در نخستین همایش بومی سازی صنایع ریلی در تاریخ 12 و 13 اردیبهشت ماه حضور یافته است غرفه ی دانشکده در محل نمایشگاه جانبی همایش برقرار می باشد و اعضای انجمن از این طریق به نمایش ظرفیتها و همچنین دستاورد های دانشکده راه آهن می پردازند .

  سمینار ارائه ی مقالات و کارگاه های آموزشی هم در این دو روز برگزار می شود.

  طبق تفاهم نامه ی متقابل انجمن علمی و همایش بومی سازی مبلغ شرکت در آن برای دانشجویان دانشکده راه آهن از 250 هزار تومان به 50 هزار تومان کاهش یافته است !

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.2530.24284.fa.html
برگشت به اصل مطلب