دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه نهایی از تز دکتری
دفاع نهایی از تز دکتری - مجتبی واشقانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/19 | 
 
 
آقای مجتبی واشقانی در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۳  ساعت ۱۴:۰۰ از پایان نامه خود با عنوان "ارایه مدل نیمه تجربی جهت تخمین نوفه ناشی از عبور قطار در  ساختمانهای مجاور خطوط مترو" با راهنمایی آقای دکتر سید جواد میر محمد صادقی  دفاع خواهند نمود.
آدرس الکترونیکی : f_mvfyahoo.com
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.17040.73295.fa.html
برگشت به اصل مطلب