دانشکده مهندسی راه آهن- دانشجویان دکتری مهندسی ماشین های ریلی
علیزاده اترآباد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/8 | 

  نام ونام خانوادگی : حسین علیزاده اتراباد

  اطلاعات تماس :

  شماره تلفن :

  آدرس پست الکترونیک: h_alizadeh@rail.iust.ac.ir

  AWT IMAGE

  رشته ومحل تحصیل دوره کارشناسی : مهندسی مکانیک-جامدات- صنعتی امیرکبیر

  معدل دوره کارشناسی :14.93

  رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- صنعتی خواجه نصیر

  معدل دوره کارشناسی ارشد :17.18

  عنوان پایان نامه کارشناسی :تحلیل تنش یاتاقانهای الاستومر تقویت شده

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :تحلیل تنش رشته های حفاری چاههای نفت

  عنوان پایان نامه دکتری :

  اساتید راهنمای پایان نامه دکتری :دکتر داوود یونسیان-دکتر پریسا حسینی تهرانی

  اساتید مشاور پایان نامه دکتری :

  کتب :

  مقالات :

  اختراع وابتکارات:

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.14809.40742.fa.html
برگشت به اصل مطلب