دانشکده مهندسی راه آهن- دانشجویان دکتری مهندسی خط و سازه های ریلی
رامین حیدری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/21 | 

  نام ونام خانوادگی : رامین حیدری

  اطلاعات تماس : تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن

  شماره تلفن :50- 77240540- داخلی 6105 و 6142

  آدرس پست الکترونیک: heidary.ramin@gmail.com

  

  رشته ومحل تحصیل دوره کارشناسی : مهندسی معدن- دانشگاه بیرجند

  معدل دوره کارشناسی : 16.98

  رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد : مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  معدل دوره کارشناسی ارشد : 16.71

  عنوان پایان نامه کارشناسی : اندازه گیری مقاومت بتن به وسیله تستهای غیر مخرب التراسونیک و چکش اشمیت و مقایسه بین آنها

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : توسعه مدل تحلیلی برای تحلیل الاستوپلاستیک تونل­ها با در نظر گرفتن معیار غیرخطی برای زمین اطراف

  عنوان پایان نامه دکتری :

  اساتید راهنمای پایان نامه دکتری : دکتر مرتضی قارونی نیک

  اساتید مشاور پایان نامه دکتری :

  کتب :

  مقالات :

  اختراع وابتکارات:

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14808.40900.fa.html
برگشت به اصل مطلب