دانشکده مهندسی راه آهن- دانشجویان دکتری مهندسی خط و سازه های ریلی
آرش بختیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/21 | 

  نام ونام خانوادگی :آرش بختیاری

  اطلاعات تماس : تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن

  شماره تلفن :50- 77240540- داخلی 6105 و 6142

  آدرس پست الکترونیک: BAKHTIARY_ARASH@YAHOO.COM

  BAKHTIARY_ARASH@RAIL.IUST.AC.IR

  

  رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی : مهندسی عمران-عمران-دانشگاه بوعلی سینای همدان

  معدل دوره کارشناسی :13.36

  رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد :مهندسی خطوط راه آهن-دانشگاه علم و صنعت ایران

  معدل دوره کارشناسی ارشد :19.28

  عنوان پایان نامه کارشناسی :تاثیر خرده شیشه و بتن تخریبی با درصد کم بر روی خواص مکانیکی بتن

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : پیش بینی مقاومت جانبی خط آهن بالاستی با استفاده از روش شبکه عصبی تابع شعاعی (RBF)

  عنوان پایان نامه دکتری : در حال تعیین

  اساتید راهنمای پایان نامه دکتری : دکتر جبارعلی ذاکری-دکتر سعید محمد زاده

  اساتید مشاور پایان نامه دکتری :-

  کتب :1 کتاب ترجمه شده

  مقالات : 4 مقاله ISI -13 مقاله کنفرانسی-1 مقاله علمی پژوهشی

  اختراع وابتکارات:-

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.14808.40893.fa.html
برگشت به اصل مطلب