دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار صنعتی
عقد تفاهم نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/22 | 
امضای ­تفاهم­نامه ­همکاری ­بین­ دانشکده ­مهندسی ­راه­آهن­ و ­شرکت­ عمران­شهر­جدید­ سهند
 
تفاهم نامه همکاری بین دانشکده مهندسی راه­آهن دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت عمران شهر جدید سهند در روز سه شنبه بیست و یکم دی ماه ۱۴۰۰ در محل شهر جدید سهند منعقد گردید.
این تفاهم نامه به منظور همکاری دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران در زمینه انجام مطالعات ترافیکی، طراحی پایه (Basic Design) و تدوین اسناد طراحی تفصیلیDetailed Design) ) برای مسیر قطار بین شهری تبریز - سهند منعقد گردید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14011.66087.fa.html
برگشت به اصل مطلب