دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار صنعتی
بازدید علمی از کارخانه تولید تراورس کرج 1/9/88

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  بازدید از کارخانه تولید تراورس کرج

  این بازدید به منظور افزایش اطلاعات علمی و عملی دانشجویان دانشکده مهندسی راه آهن و با حضور دکتر ذاکری و دانشجویان دروس ساخت و اجرا، آزمایشگاه روسازی، مبانی مهندسی راه آهن و روسازی 2 در تاریخ 1/9/88 انجام گردید. ابتدا از کارگاه تولید تراورس بتنی پیش تنیده معمولی و بعد از کارخانه تولید تراورس سوزن بازدید بعمل آمد. دانشجویان با شیوه قطع کابل ها، پلاک گذاری کابلها، قالب بندی تراورس و نحوه پیش تنیدگی کابلهای تراورس ها و در نهایت بتن ریزی قالب ها و نحوه عمل آوری آنها بوسیله اتاق های بخار آشنا شدند. همچنین با دستگاه های کنترل فنی تراورس ها ( کنترل خمشی و آزمایش فشاری بتن تراورس) به صورت عملی و انجام آزمایش های مذکور در حضور دانشجویان، دید مهندسی ارزش و کنترل کیفیت تولید به دانشجویان القا گردید. در ضمن لازم به ذکر است که کارخانه تولید تراورس بتنی سوزن شامل همان مراحل تولید تراورس بتنی معمولی است، منتها عملیات فوق بصورت پیوسته و تمام اتوماتیک و با توجه به ماهیت تراورس های سوزن در ابعاد و اندازه های متفاوت صورت می گرفت که از لحاظ فنی نیاز به دانش فنی و علمی بیشتری نسبت به کارخانه تولید تراورس معمولی می طلبد. لازم به ذکر است که کارخانه تولید تراورس سوزن کرج تنها کارخانه تولید این نوع تراورس در خاور میانه است که امسال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت تا صنعت ریل ایران از واردات این نوع تراورس بی نیاز گردد.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14011.14511.fa.html
برگشت به اصل مطلب