[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هشتمین کنفرانس بین المللی
..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: رزومه دکتر رضا محمد حسنی ::
 | تاریخ ارسال: 1402/9/24 | 
دکتر رضا محمدحسنی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه حمل و نقل ریلی
مدیر گروه حمل و نقل ریلی
دانشکده: دانشکده مهندسی راه آهن
تلفن: ۰۰۹۸۹۰۲۷۷۷۰۶۰۱
نمابر: ۰۰۹۸۲۱۷۷۴۵۱۵۶۸
ایمیل: rmhasanyiust.ac.ir
محل کار: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن، طبقه دوم، اتاق ۳۲۲
آدرس پستی: تهران، نارمک، دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن.


تحصیلات:
 1. دکترا: دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۹۵ (درجه عالی)
 2. کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۸۸
 3. کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۸۶
Researcher ID Profile: Link
ORCID Profile: Link 
Google Scholar Profile: Link 
سوابق تحصیلی:
 1. دکتری تخصصی، عمران، برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۸۹- ۱۳۹۵
 2. فرصت مطالعاتی مقطع دکتری، دانشگاه ویسکانیسن مدیسن، ویسکانیسن، آمریکا، ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 3. کارشناسی ارشد، عمران، برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۸۶- ۱۳۸۸
 4. کارشناسی، عمران، عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۸۲- ۱۳۸۶
علاقه مندی پژوهش:
 1. تحقیق در عملیات (برنامه ریزی غیرمحدب، برنامه ریزی غیرخطی، برنامه ریزی عدد صحیح)
 2. شبیه سازی کامپیوتری
 3. امنیت شبکه حمل و نقل در برابر حملات تروریستی
 4. کارآفرینی در حوزه آموزش
سوابق کاری:
 1. هیات علمی، استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۹ تا اکنون
 2. استاد مدعو، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۵ ۱۳۹۹.
 3. هیات علمی، استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شهید بهشتی ایران، ۱۳۹۸-۱۳۹۹.
سوابق اجرایی:
 1. مدیر گروه حمل و نقل ریلی، ۱۴۰۱ تا اکنون.
 2. مسئول روابط بین الملل و روابط عمومی هشتمین کنفرانس پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن، ۱۴۰۲.
 3. مسئول روابط بین الملل و روابط عمومی هفتمین کنفرانس پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن، ۱۳۹۹.
افتخارات:
 1. رتبه ۲۴۶ کنکور کارشناسی،  ۱۳۸۲
 2. رتبه ۱۴۸ کنکور کارشناسی ارشد،  ۱۳۸۶
 3. رتبه ۱ کنکور دکتری،  ۱۳۸۹
 4. عضو بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۸۹-۱۳۹۶
مقالات منتشر شده در مجلات به زبان انگلیسی:

Mohammad Hasany, Reza; Zarrinmehr, Amirali, Greedy approach to railways network design based on least-cost block expansions - case study: Iran’s railways network , International Journal of Railway Research, ۲۰۲۲ (http://ijrare.iust.ac.ir/article-۱-۳۰۹-en.html).
Mohammad Hasany, Reza; Rastegar, Kian, Simulation of container operations in the marshaling yard – case study: Aprin station, International Journal of Railway Research, ۲۰۲۲ ( http://ijrare.iust.ac.ir/article-۱-۳۰۱-en.html).
Mohammad Hasany, Reza; Shafahi, Yousef, Two-stage stochastic programming for the railroad blocking problem with uncertain demand and supply resources, Computers & Industrial Engineering, ۲۰۱۷ ( https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/J.CIE.۲۰۱۷.۰۲.۰۱۴).
Moeinaddini, Amin; Shafahi, Yousef; Mohammad Hasany, Reza, A simulation model for train movements in the rail network, Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Transport, ۲۰۱۹ (https://doi.org/۱۰.۱۶۸۰/JTRAN.۱۶.۰۰۰۸۲).
Mohammad Hasany, Reza; Shafahi, Yousef; Kazemi, Seyed Farzan , A Comprehensive Formulation For Railroad Blocking Problem, Proceedings ۲۷th European Conference On Modelling And Simulation ECMS, ۲۰۱۳ (https://doi.org/۱۰.۷۱۴۸/۲۰۱۳-۰۷۵۸).
Mohammad Hasany, Reza; Shafahi, Yousef , Modeling formulation and a new heuristic for the railroad blocking problem, Applied Mathematical Modelling, ۲۰۱۸  (https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/J.APM.۲۰۱۷.۱۱.۰۰۶).
Mohammad Hasany, Reza; Shafahi, Yousef , Robust model and solution algorithm for the railroad blocking problem under uncertainty, Scientia Iranica, ۲۰۱۸  (http://scientiairanica.sharif.edu/article_۴۱۹۹.html).
Mohammad Hasany, Reza; Shafahi, Yousef, Ant colony optimisation for finding the optimal railroad path, Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Transport, ۲۰۱۷ (https://doi.org/۱۰.۱۶۸۰/JTRAN.۱۵.۰۰۰۳۸).
مقالات منتشر شده در مجلات به زبان فارسی
رازانی، رامین؛ محمدحسنی، رضا، بررسی ضرورت پیاده‌سازی روش‌های نوین رهگیری واگن و تعیین روش مناسب با رویکرد تحلیل همایی برای واگن‌های شبکه راه آهن ج.ا.ا، پژوهشنامه حمل و نقل، ۱۴۰۲(لینک).
زرینمهر، امیرعلی، محمدحسنی، رضا؛ ارایه یک الگوریتم حریصانه توسعه شبکه مبتنی بر توسعه با کمترین هزینه – مطالعه موردی: شبکه راه آهن کشور ایران، مجله عمران مدرس، ۱۴۰۱(لینک).
زرینمهر، امیرعلی، محمدحسنی، رضا؛ توسعه شبکه حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم حریصانه مبتنی بر بیشترین تاثیر بر زمان سیر – مطالعه موردی: شبکه راه‌آهن ایران، فصل نامه مهندسی حمل و نقل، ۱۴۰۱(لینک).
محمدحسنی، رضا؛ محمدی، علی، مدل‌سازی چهارمرحله‌ای تقاضای حمل‌ونقل برای شهرهای با جمعیت صد هزار تا سیصد هزار نفر، پژوهشنامه حمل و نقل، ۱۴۰۰(لینک).
محمدحسنی، رضا؛ رسایزدی، آرش،  مدل پیش‌بینی کوتاه‌مدت سرعت متوسط غیرمجاز با رویکرد یادگیری ماشین، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، ۱۴۰۰(لینک).
مقالات منتشر شده در کنفرانس ها به زبان انگلیسی
۱-Karmanesh, Yasin, Bagheri, Morteza, Pisvaiee, Mirsaman, Mohammad Hasany, RezaA Mathematical Dynamic Model For Optimal Allocation Of Frieght Rail Cars Considering The Initial Position Of Rail Cars, A Case Study Railway Of Iran, ۱۶ th internatioal conference of iranian operations research society, ۲۰۲۳.
۲- Mohammad Hasany, Reza, Shafahi, Yousef, A two-stage stochastic program applied to railroad blocking problem under uncertain demand, WCRR , Milan, Italy, May ۲۰۱۶.

۳- Kazemi, Farzan, Mohammad Hasany, Reza, Shafahi, Yousef, A comprehensive formulation for railroad blocking problem." - European conference on modelling and simulation (ECMS ۲۰۱۳). Aalesund University College, Norway, May ۲۰۱۳
مقالات منتشر شده در کنفرانس ها به زبان فارسی
خزایی، مهدی، دهقان، احمد، باقری، مرتضی، محمدحسنی، رضا؛ مرو ر مطالعات انجام شده در زمینه سنجش عوامل روان شناختی و الکتروفیزیولوژیک در صنعت حمل و نقل، هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن(ICRARE۲۰۲۳)، ۱۴۰۲.
زرینمهر، امیرعلی، محمدحسنی، رضا؛ یک دستور حل یابنده برای توسعه بلند مدت شبکه حمل‌ونقل ریلی با رویکرد کمینه کردن کل زمان سیر– مطالعه موردی: راه‌آهن ایران، هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن(ICRARE۲۰۲۳)، ۱۴۰۲.
کشاورز، مریم، محمدحسنی، رضا؛ بررسی مطالعات رویکردهای ارزیابی مفهوم قابلیت اطمینان در سیستم حمل و نقل ریلی، هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن(ICRARE۲۰۲۳)، ۱۴۰۲.
زرینمهر، امیرعلی، محمدحسنی، رضا؛ یک الگوریتم یابنده به‌منظور توسعه بهینه شبکه ریلی ایران برمبنای کمترین هزینه توسعه، کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری، ۱۴۰۱.
محمدحسنی، رضا؛ شفاهی، یوسف، بهینه سازی مسئله دسته بندی در راه آهن  با رویکرد عدم قطعیت، پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن(ICRARE۲۰۱۵)، ۱۳۹۳.
محمدحسنی، رضا؛ شفاهی، یوسف، بهینه سازی مسئله دسته بندی در راه آهن، کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ۱۳۹۳.

ابتکارات
 1. راه اندازی نخستین وب سایت تخصصی آموزش تحقیق در عملیات در ایران (لینک)
 2. راه اندازی نخستین ماشین حساب آنلاین برای محاسبه فاکتورهای اقتصاد مهندسی (لینک-  گواهی نامه  TRL۷
 3. راه اندازی نخستین حلگر آنلاین مسائل تحقیق در عملیات -  گواهی نامه  TRL۸ شامل:
 • حل مسئله کوتاهترین مسیر بین یک زوج مبدا و مقصد (لینک)
 • حل مسئله کوتاهترین مسیر برای تمامی زوج های مبدا و مقصد (لینک)
 • حل مسئله k کوتاهترین مسیر (لینک)
 • حل مسئله فروشنده دوره گرد (لینک)
 • حل مسئله جریان بیشین (لینک)
 •  حل مسئله جریان به هزینه کمینه (لینک)
 •  حل مسئله کوله پشتی (لینک)
 •  حل مسئله برنامه ریزی خطی به روش سیمپلکس اولیه (لینک)
 •  حل مسئله برنامه ریزی خطی به روش سیمپلکس همزاد یا دوگان (لینک)
 • حل مسئله برنامه ریزی عدد صحیح صفر و یک (لینک)
 • حل مسئله برنامه ریزی عدد صحیح (لینک)
 • حل مسئله مختلط برنامه ریزی عدد صحیح (لینک)
 • حل مسئله برنامه ریزی درجه دوم (لینک)
 • حل مسئله درخت پوشای کمینه (لینک)
 • یافتن دور اویلری (لینک)
 • یافتن دور همیلتونی (لینک)
داور مجلات به زبان انگلیسی
 1. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering.
 2. Proceedings of ICE – Transport
 3. Transportmetrica A: Transport Science:
دانشجویان کارشناسی ارشد:
 1. مریم کشاورز (۱۴۰۰)، عنوان پایان نامه:بررسی روش های محاسبه قابلیت اطمینان در حمل و نقل ریلی (گرایش حمل و نقل ریلی).
 2. سوسن کوروش نیا (۱۴۰۰)، عنوان پایان نامه: بررسی روش های مقابله با عملیات های تروریستی در شبکه ریلی (گرایش ایمنی).
 3. مهدی علوی (۱۴۰۰)، عنوان پایان نامه: بررسی روش های زمان بندی حرکت قطارهای باری (گرایش حمل و نقل ریلی).
 4. کوثر عباسی (۱۴۰۰): عنوان پایان نامه: بررسی نقش خصوصیات روانشناختی انسانی در وقوع سوانح ریلی (گرایش ایمنی) - مشترک با آقای دکتر باقری
 5. مریم حسین زائی (۱۴۰۰): عنوان پایان نامه: مکان یابی انبار کالاهای خطرناک در بنادر ریل پایه (گرایش ایمنی) - مشترک با آقای دکتر باقری
 6. مهدی خزایی (۱۴۰۰): عوامل روان شناختی و الکتروفیزیولوژیک در صنعت حمل و نقل ریلی (گرایش ایمنی) - مشترک با آقای دکتر باقری
 7. مریم محمدی لنگرودی (۱۴۰۰): بررسی عوامل موثر بر تقاضای سفر برای جوانان استان تهران
 8. آتنا حیدری پناه (۱۴۰۱): عنوان سمینار: بررسی مدل ها و الگوریتم های طراحی شبکه حمل و نقل ریلی استوار (گرایش حمل و نقل ریلی).
 9. نازنین موسویان (۱۴۰۱): عنوان سمینار: بررسی مدل ها و الگوریتم های مسیریابی کالای خطرناک درون شهری (گرایش حمل و نقل ریلی).
 10. فاطمه فراهانیان (۱۴۰۱): عنوان سمینار: بررسی مدل ها و الگوریتم های مسئله چندکالایی (گرایش حمل و نقل ریلی).
 11. سولماز داوودی (۱۴۰۱): عنوان سمینار: بررسی مدل ها و الگوریتم های مسئله مقاوم سازی شبکه حمل و نقل ریلی با تمرکز بر گره(گرایش ایمنی).
 12. کوثر امین مژدهی (۱۴۰۱): عنوان سمینار: بررسی مدل ها و الگوریتم های مسئله مقاوم سازی شبکه حمل و نقل ریلی با تمرکز بر کمان (گرایش ایمنی).
 13. زهرا اسلامی (۱۴۰۲): در مرحله تعیین موضوع پایان نامه (گرایش حمل و نقل ریلی).
 14. عرفان صادقی موحد (۱۴۰۲): در مرحله تعیین موضوع پایان نامه (گرایش حمل و نقل ریلی).
 15. امیر حسین محمدنژاد (۱۴۰۲): در مرحله تعیین موضوع پایان نامه (گرایش حمل و نقل ریلی).
دانشجویان کارشناسی:
 1. محمد سلیمانی (۱۳۹۹): عنوان پایان نامه: آراستگی قطارها و ایستگاه راه آهن تهران، دانلود چکیده، فارغ التحصیل و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف.
 2. کیان رستگار (۱۴۰۰): عنوان پایان نامه: شبیه سازی عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری در ایستگاه آپرین، دانلود چکیده. فارغ التحصیل و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران.
 3. رضا گودرزی (۱۴۰۰): عنوان پایان نامه: ارائه یک مدل شبیه‌سازی کامپیوتری رویداد گسسته حرکت قطار بین ایستگاهی در راه‌آهن، دانلود چکیده. فارغ التحصیل و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیر کبیر.  
 4. حورا حامدی (۱۴۰۱): عنوان پایان نامه: کاربرد متاورس در آموزش مهندسی.
 5. مهکامه حسینی (۱۴۰۱): عنوان پایان نامه: کاربرد متاورس در حمل و نقل.
 6. امیر نیری (۱۴۰۱): عنوان پایان نامه: بررسی مطالعات مدل سازی مارکوف در تعمیر و نگهداری خطوط ریلی.

توجه: برای مشاوره در خصوص پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش ایمنی یا مهندسی حمل و نقل به ایمیل بنده rmhasanyiust.ac.ir درخواست خود را ارسال نمایید. 
دفعات مشاهده: 3095 بار   |   دفعات چاپ: 226 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.24 seconds with 60 queries by YEKTAWEB 4652