دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار علمی
نشست صنعتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۲۱ | 

AWT IMAGE

نشست صنعتی چالشهای حمل و نقل ریلی و راهکارهای برون رفت از آن

انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن نشست صنعتی با مدیران صنعت در ارتباط با چالشهای حمل و نقل ریلی و راهکارهای برون رفت از آن را در تاریخ 22/9/95 از ساعت 13 الی 15 بعد از ظهر با حضور دکتر پور سید آقایی ترتیب داده است

بدین وسیله از علاقمندان دعوت می گردد در این جلسه حضور بهمرسانند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=18.6235.47655.fa
برگشت به اصل مطلب