دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار پژوهشی
بازدید معاونت ریلی شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل از دانشکده راه آهن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۸ | 
بازدید معاونت ریلی شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل از دانشکده راه آهن
 
در تاریخ سه شنبه 1398/03/07 هیاتی از معاونت ریلی شرکت ساخت شامل جناب آقای مهندس خطیبی معاون ریلی شرکت ساخت و چهار تن از مدیران کل زیرسازی و روسازی آن مجموعه به دعوت از دکتر باقری از دانشکده مهندسی راه آهن بازدید داشتند. در این بازدید که با جلسه در دفتر ریاست دانشگاه علم و صنعت آغاز شد، راه های همکاری های مشترک مطرح و مقرر گردید پیش نویس تفاهم نامه مشترک MOU  آماده و در جلسات بعدی بررسی و امضا شود.
 
در این بازدید ضمن جلسه با هیات رئیسه دانشکده، به همراه اعضای گروه خط و ابنیه فنی  و ماشین های ریلی از آزمایشگاه های مرتبط بازدید بعمل آمد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.3986.56679.fa
برگشت به اصل مطلب