دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار آموزشی
برگزار یک دوره دو ماهه آموزشی در سوئد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۴ | 

AWT IMAGEارائه دوره مشترک و تدریس عضو هیات علمی  دانشکده راه آهن در دانشگاه لولئا سوئد

آقای دکتر بیژن معاونی عضو هیات علمی گروه راه آهن برقی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت به دعوت دانشگاه لولئا سوئد یک دوره دو ماه تدریس به هراه ارائه سمینارهای مختلف در دانشگاه لولئا و چالمرز را در تابستان سال 95 برگزار نمودند.این موفقیت ارزنده را خدمت ایشان تبریک عرض می نماییم

ادامه مطلب

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.3982.47308.fa
برگشت به اصل مطلب