دانشکده مهندسی راه آهن- دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در نیم سال اول 89-88

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

دروس ارائه شده مقطع کارشناسی در نیم سال اول سال تحصیلی 89-88

نقشه کشی صنعتی1

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

مبانی مهندسی برق

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

مبانی ماشینهای الکتریکی

علایم و ارتباطات الکتریکی1

استاتیک و مقاومت مصالح

ترمودینامیک1

آرمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت

دینامیک

ارتعاشات مکانیکی

آزمایشگاه دینامیک وارتعاشات

آزمایشگاه مکانیک خاک

مهندسی زلزله

مکانیک سنگ

زمین شناسی و مصالح ساختمانی

تکنولوژی بتن

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

تکنولوژی ساخت و تعمیر وسائط نقلیه

اقتصاد عمومی

طراحی مسیر و پروژه

سیستمهای تخلیه و بارگیری ریلی

تونل سازی

سازه های بتن ارمه

طراحی سازه های فولادی

طراحی سازه واگن و لکوموتیو

طراحی بوژی

طراحی اجزاء1

روسازی راه اهن 2

آزمایشگاه روسازی راه آهن

پلهای راه اهن 1

قوانین و تعرفه های حمل و نقل ریلی

قوانین و تعرفه های حمل و نقل ریلی

انتقال حرارت

طراحی اجزاء 2

اصول بهره برداری راه آهن

متره و برآورد پروژه

تقاضا در حمل و نقل

روش های برنامه ریزی حرکت قطارها

کارگاه تخصصی لکوموتیو

موتورهای احتراق داخلی

طراحی ایستگاهها و خطوط صعنتی

ساخت و اجرای خطوط

مبانی مهندسی خط

برنامه سازی پیشرفته

دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 89-88

زیر سازی راه آهن پیشرفته

ریاضیات عالی مهندسی

اندرکنش خط و قطار

آزمایشگاه خط

روش اجزاء محدود

تحلیل، طراحی و روشهای اندازه گیری تونلها

علائم ارتباطات و سیستمهای کنترل

اقتصاد حمل و نقل و ارزیابی پروژه ها

تحقیق در عملیات پیشرفته

مدیریت لجستیک

داده کاور و کاربرد آن در راه اهن

اصول بهره برداری راه آهن

مهندسی فاکتورهای انسانی

مدیریت بحران

مباحث ویژه 1

مبانی مهندسی راه آهن

مبانی مهندسی راه اآهن

بهینه سازی انرژی در راهبری قطار

کنترل فازی و کاربرد آن در راه آهن

آنالیز ماشینهای تراکنش

کنترل محرکه های الکتریکی قطار

آنالیز شبکه های تغذیه الکتریکی قطار

دینامیک حرکت قطار

دینامیک پیشرفته ماشینهای ریلی

تحلیل مودال ماشینهای ریلی و آزمایشگاه

ریاضیات عالی مهندسی

خستگی و شکست در ماشینهای ریلی

مباحث ویژه 1

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.3920.12643.fa
برگشت به اصل مطلب