دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه نهایی از تز دکتری
دفاعیه تز دکتری-صدری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۹ | 

AWT IMAGE آقای مهران صدری در تاریخ۲۷/۱۰/۹۴  ساعت ۸:۰۰  از پایان نامه خود با عنوان "توسعه مدل آکوستیکی واگن مسافری با استفاده از روش تحلیل آماری انرژی " با راهنمایی آقای دکتر داوود یونسیان در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی:sadri@iust.ac.ir

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=18.17040.43210.fa
برگشت به اصل مطلب