دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار عمومی
فراخوان مسابقه UITP

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | 
                                                           UITP AWARDS
************************************************************************
 
فراخوان مسابقه UITP

جایزه  UITP، پروژه های حمل و نقل عمومی مبتکرانه و جاه طلبانه را نشان میدهد که طی دوسال اخیر در شهرها و مناطق سراسر جهان به اجرا در آمدند. این پروژه ها باید جایگاه حمل و نقل عمومی را به عنوان پایه راه حل های تحرک شهری و حومه ای تثبیت کنند.
 
معیارهای کلیدی برای دریافت جایزه
UITP پروژه های مبتکرانه و جاه طلبانه را از پنج بعد مختلف مورد بررسی قرار میدهد که شرکت ها و سازمان ها بتوانند برای ایجاد سیستم های حمل و نقل پایدار شهری و منطقه ای از آنها استفاده کنند. که این 5 مورد بصورت ذیل می باشند:
  • نوآوری: نوآوری یک ایده با توجه به ابعاد شهری و اجتماعی حمل و نقل، دیجیتالیزاسیون، بهره وری انرژی و کارآفرینی.
  • همکاری و کمک: کمک به افزایش سهم بازار حمل و نقل عمومی در سراسر جهان.
  • قابلیت انتقال: پروژه پتانسیل انتقال به شهر یا منطقه دیگری را داشته باشد.
  • مشارکت: کنسرسیوم رسمی یا غیر رسمی شرکا و ذینفعان که به طور مشترک، یک برنامه را ارائه میدهند که نشان دهنده رویکرد یکپارچه برای مسائل حمل ونقل می باشد.
  • ارتباط با دسته بندی جوایز خاص
 
زمان ارسال طرح از 22 ژانویه شروع می شود و در 8 مارس 2019 پایان می یابد. برای توضیحات بیشتر شما می توانید به وب سایت UITP مراجعه فرمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.1499.55701.fa
برگشت به اصل مطلب