دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار عمومی
نشست بین دانشکده و مرکز توسعه آموزش و فناوری راه آهن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | 


 
نشست دانشکده مهندسی راه آهن با مرکز توسعه و فناوری راه آهن جمهوری اسلامی ایران

دانشکده مهندسی راه آهن در تاریخ 29/10/97 با مرکز توسعه آموزش و فناوری راه آهن جمهوری اسلامی ایران نشستی داشتند. در این نشست هیات رئیسه دانشکده مهندسی راه آهن و سرکار خانم دکتر قیومی رئیس مرکز توسعه آموزش و فناوری راه اهن (مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن) و تیم همراه حضور داشتند و مباحث گوناگونی مورد بررسی قرار گرفت، از جمله 1- همکاریهای آموزشی و پژوهشی دانشکده با مرکز توسعه آموزش و فناوری راه آهن 2- ایجاد تفاهمنامه  سه جانبه ای بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاههای چین جهت ایجاد آکادمی حمل و نقل ریلی.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.1499.55441.fa
برگشت به اصل مطلب