دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار عمومی
نشست با مسئولین SNCF و برخی از مدیران راه آهن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۲ | 
 AWT IMAGE
نشست مسئولین
SNCF و برخی از مدیران راه آهن با آزمایشگاه سسیتمهای حمل و نقل و لجستیک
 
 
در تاریخ 5 شهریور جلسه ای با حضور نمایندگان شرکت SNCF فرانسه و نمایندگان شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در "آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های حمل و نقل و لجستیک" برگزار شد. در این جلسه توافق هایی برای همکاری تیم جریان مسافری آزمایشگاه متشکل از خانم مهندس بازغی و آقای مهندس تدین با شرکت SNCF جهت جمع آوری داده از ایستگاه راه‌آهن تهران صورت گرفت. در این جلسه ابتدا اعضای آزمایشگاه گزارشی از پژوهش های خود در زمینه جریان مسافری ارائه کردند و حاضران نقطه نظرات خود را برای تبادل اطلاعات در همکاری های آینده بیان نمودند
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.1499.50541.fa
برگشت به اصل مطلب