دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار عمومی
امضاء تفاهم نامه سه جانبه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | 

AWT IMAGE

امضاء یادداشت تفاهم همکاری سه جانبه بین دانشگاه علم و صنعت ایران، راه آهن ایران و راه آهن ایتالیا

در راستای کمک به انتقال دانش فنی پیشرفته ریلی به داخل کشور و آموزش متخصصین داخلی بر اساس آخرین دستاوردهای پیشرفته دنیا، یادداشت تفاهم همکاری سه جانبه بین دانشگاه علم و صنعت ایران، راه آهن ایران و راه آهن ایتالیا در روز بیستم تیرماه منعقد گردید. بر اساس این سند و قرارداد های دو جانبه ای که منعقد گردید، راه آهن ایتالیا با همکاری دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت 18 دوره آموزشی را برای متخصصین راه آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار می نماید

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=18.1499.50248.fa
برگشت به اصل مطلب