دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار عمومی
مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | 

AWT IMAGE برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشگاه در سال 1395

 دفتر استعدادهای درخشان با حمایت معاونت آموزشی دانشگاه "مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 95-94" را در روز سه شنبه مورخ 19 بهمن 1395 در سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می نماید. بدینوسیله ضمن تبریک به منتخبین این مراسم، فهرست اسامی دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی مطابق آیین نامه های مربوطه، به شرح جداول پیوست اعلام می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=18.1499.48427.fa
برگشت به اصل مطلب