دانشکده مهندسی راه آهن- آزمایشگاه‌های تحقیقاتی
دینامیک سازه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  مدیر آزمایشگاه دینامیک سازه ها : دکتر داود یونسیان

 

  شماره تماس: 9-77451500   3523

  آدرس ایمیل : younesian@iust.ac.ir

  AWT IMAGE

 

 هدف:

 انجام آزمایشات دینامیکی روی بوژی و سیستم های تعلیق و همچنین بدنه قطارهای مسافری از جمله بهترین آزمایشاتی هستند که می بایست جهت تحویل گیری و سلامت سنجش این قطعات انجام داده در عین حال آزمایشات راضی سفر در قطارهای مسافری و بویژه پر سرعت نیز در جای خود از اهمیت بسزائی برخوردارند. در این آزمایشگاه ضمن امکان انجام آزمایشات فوق بصورت آزمایشگاهی و میدانی امکان ارزیابی رفتار و پایش وضعیت کلیه ادوات ریلی در بخش زیر ساخت نیز علاوه بر ناوگان وجود خواهد داشت. با تکمیل و تجهیز این آزمایشگاه امکان ارائه مدارک فنی معتبر در خصوص کفایت قطعات و ادوات وجود خواهد داشت.

 

 تجهیزات موجود در آزمایشگاه دینامیک سازه ها و آزمایشگاه آکوستیک:

 ردیف

 نام تجهیزات

 نوع

 تصویر

 1

 دیتالاگر

 دستگاه داده برداری 80 کاناله

 TMR7200

AWT IMAGE

 2

 LVDT

 CDP-25,25mm,

AWT IMAGE

 CDP-50,50mm

AWT IMAGE

 CDP-100,100mm

AWT IMAGE

 CDP-200,200mm

AWT IMAGE

 3

 Accelometer

 5g

AWT IMAGE

 50g

AWT IMAGE

 200g

AWT IMAGE

 10g-3D

AWT IMAGE

 200g-3D

AWT IMAGE

 4

 Loadcell

 CLP-1 tone

AWT IMAGE

 CLP-100 tone

AWT IMAGE

 TCLP-2D-20 tone

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=18.14248.35360.fa
برگشت به اصل مطلب