دانشکده مهندسی راه آهن- آزمایشگاه‌های تحقیقاتی
سیستم‌های کنترل سلسله مراتبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

مدیر آزمایشگاه سیستم های کنترل سلسله مراتبی : دکتر بیژن معاونی

 

 شماره تماس: 9- 77451500   داخلی 6133

  آدرس ایمیل :   b_moaveni at iust.ac.ir

  AWT IMAGE

 

 هدف:

 سیستمهای ابعاد وسیع، از آنها سیستم های حمل و نقل می باشد دارای سطوح مختلف تصمیم گیری و کنترل می باشند. به منظور طراحی سیستم های مدیریت و کنترل این رشته از سیستم ها، سیستمهای کنترل سلسله مراتبی پیشنهاد گشته و امروز به یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم و قابل توجه بدل گشته است. آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های کنترل سلسه مراتبی با هدف پیشبرد تحقیقات در حوزه طراحی سیستم های کنترل سلسله مراتبی برای کنترل اتوماتیک ترافیک احداث گشته است و در کنار آن طراحی سیستم های کنترل برای سایر سیستم ها و زیر سیستم ها را همچون طراحی سیستم کنترل لغزش در دستور کار خود قرار داده است. در کنار اهداف کنترل، شامل پردازش سیگنال نیز از موارد است که در این آزمایشگاه مورد توجه خواهد بود.

 

 آزمایشهای قابل انجام یا تجهیزات موجود در آزمایشگاه سیستمهای کنترل سلسله مراتبی:

 ردیف

 نام تجهیزات

 تعداد

 شکل دستگاه

 1

 منبع ولتاژ DC

 1

 AWT IMAGE

 2

 منبع ولتاژ AC و DC

 2

 AWT IMAGE

 3

 اسیلوسکوپ

 1

 AWT IMAGE

 4

 واحد کنترل لغزش

 1

 AWT IMAGE

 5

 کالیبراتور و پایه تست عملگر الکترومکانیک

 1

 AWT IMAGE

 6

 درایور موتور DC

 1

 AWT IMAGE

 7

 کارت اسیلوسکوپ

 1

 AWT IMAGE

 8

 مالتی متر

 1

 AWT IMAGE

 9

 کامپیوتر و کارت داده بردار

 1

 AWT IMAGE

 10

 محموعه آزمایشی پژوهشی کنترل دور موتور DC

 1

 AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=18.14248.35354.fa
برگشت به اصل مطلب