[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
زیر مجموعه ها::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هفتمین کنفرانس بین المللی
..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آزمایشگاه مرجع ترمز

AWT IMAGE

..
سرویس های صنعتی
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: رزومه فارسی د.فاضل ::

  مشخصات فردی

  نام خانوادگی: : فاضل

  نام: : سید سعید

  تاریخ تولد : 1345/06/20

  مرتبه علمی : : استادیار

  گروه : راه آهن برقی

  تلفن داخلی:6108

  E-mail : fazel@iust.ac.ir

ResearcherID Profile: Seyed Saeed Fazel
  ORCiD Profile: Seyed Saeed Fazel
  Google Scholar Profile: Seyed saeed fazel

  سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی :

  دکترای برق ، دانشگاه صنعتی برلین ، سال اخذ 1386

  Thesis: Investigation and Comparison of Multi-Level Converters for Medium Voltage Applications .

  فوق لیسانس برق قدرت ، دانشگاه علم و صنعت ا یر ان، سال اخذ 1373

  Thesis: Behaviour and Placement Studying of the Optimal VARS in the Distribution Networks .

  زمینه های تخصصی وتحقیقاتی (از فهرست اولویت های علمی دانشگاه :

  راه آهن برقی

  تحلیل منابع تغذیه تراکشن

  مبدلهای تراکشن

  الکترونیک قدرت

  درایوهای ولتاژ متوسط

  مبدلهای توان

  درایوهای الکتریکی

  ماشین های الکتریکی

 

  ب ـ اشتغال

 • عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران از 1381 تاکنون
 • عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران 1381-1377
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران 1394-1392
 • مدیر کتابخانه دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران 1392-1388
 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران 1388-1386
 • مسئول آزمایشگاه تراکشن دانشکده مهندسی راه آهن از 1387 تاکنون
 • مدیر دفتر صنایع نظامی ، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علم و صنعت ایران 1381-1380
 • مهندس برق و مسئول کارگاه برق جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران 1377-1373
 • مهندس برق در نیروگاههای آبی کوچک، جهاد سازندگی استان تهران 1372-1370

 

  ج ـ سوابق تدریس دانشگاهی

  نام دروس تدریس شده :

  در مقطع کارشناسی ارشد

 • کنترل محرکه های الکتریکی قطار
 • آنالیز ماشین های تراکشن الکتریکی
 • الکترونیک قدرت 2 و 1

  در مقطع کارشناسی

 • بررسی سیستمهای قدرت 1 و 2
 •  ماشین های الکتریکی 1 و 2 و 3
 •  مبانی مهندسی برق
 • مبانی ماشین های الکتریکی
 • آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 و 2
 • کارگاه برق
 • آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
 • آزمایشگاه اندازه گیری

  سوابق پژوهشی :

  ژورنال -

 

  1- M . Niakinezhad, M. A. Akbari Baseri , S. S. Fazel , A . Mehdipour , “ Operational Analysis of 2.3 kV Neutral Point Clamped, Series Connected H-Bridge and Auxiliary Series Connected H-Bridge Five-Level Converters ,” International Review on Modeling and Simulation (IREMOS ), vol. 4 , no. 3 , June 2011. (Abstract)

  2- M. Kalantari, M. J. Sadeghi, S. Farshad , S. S. Fazel , “ Modeling and Comparison of Traction Transformers Based on the Utilization Factor Definitions ,” International Review on Modeling and Simulation (IREMOS), vol. 4, no. 1 , pp. 342-351 , Feb. 2011. (Abstract)

  3- M. Kalantari, M. J. Sadeghi , S. S. Fazel , S. Farshad , “ Investigation of Power Factor Behavior in AC Railway System Based on Special Traction Transformers ,” Journal of Electromagnetic Analysis and Applications (JEMAA), 2010. (Abstract)

  4- D. Krug , S. Bernet , S. S. Fazel , K. Jalili , and M. Malinowski , “ Comparison of 2.3 kV Medium Voltage Multi-Level Converters for Industrial Medium Voltage Drives ,” IEEE Trans. on Industrial Electronics, December 2007.

  5- S. S. Fazel , S. Bernet, D. Krug, and K. Jalili, “Design and comparison of 4 kV Neutral Point Clamped, Flying Capacitor and Series Connected H-Bridge Multi-Level Converters,” IEEE Trans. on Industrial Applications, July/August 2007.

  6- S. S. Fazel , D. Krug, and S. Bernet, “ Comparison of power semiconductor utilization and losses of 2.3 KV, 3.3 KV and 4.16 KV Neutral-Point-Clamped, Flying Capacitor and Series Connected H-Bridge Multi-Level Converters,” Electro technical Review ( Przeglad Elektrotechniczny ) , Poland , 2006, vol. 2006 , no. 2

 

  کنفرانس :

-HJ Kaleybar, M Fallah, HM Kojabadi, SS Fazel, L Chang,A new robust dynamic control method for Railway Power Quality Compensator,Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia), 2016 IEEE 8th International,page1345-1349

-HM Kojabadi, HJ Kaleybar, M Fallah, SS Fazel, L Chang,Capacity diminution of railway power conditioner using a new smart control system,Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia), 2016 IEEE 8th International.2097-2102

-Hamed Jafari Kaleybar, Hossein Madadi Kojabadi, Mehdi Fallah, Seyed Saeed Fazel, Liuchen Chang,Impacts of traction transformers on power rating of Railway Power Quality Compensator,Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia), 2016 IEEE 8th International,2229-2236

  1- M. Niakinezhad, Akbari , S. S. Fazel , “ Comparison of 2.3 kV Neutral Point Clamped, Series Connected H-Bridge and Auxiliary Series Connected H-Bridge Five-Level Converters” 2 st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), Feb. 2011 , Tehran, Iran .

  2- M. Babaiezade , S. S. Fazel , “ Transformer-less High-Power Converters for Industrial and Traction Applications” 2 st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), Feb. 2011 , Tehran, Iran .

  3- S. Motlagh , S. S. Fazel , “ Comparison of Linear Motors for High-Speed Transportation Systems” 2 st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), Feb. 2011 , Tehran, Iran .

  4- E. Hosseini , S. S. Fazel , “ Analysis and Decrease of Electromagnetic Interference In Diode Bridge Rectifier” 2 st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), Feb. 2011 , Tehran , Iran . 1. A. Soltani nia, M. J. Sadeghi , S. S . Fazel , “ An Adaptive Control Strategy of the STATCOM for AC Electrified Railway Systems Using PSO,” 1 st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), 17-18 Feb. 2010 , Tehran, Iran .

  5- A. Soltani nia, M. J. Sadeghi , S. S. Fazel , “ An Adaptive Control Strategy of the STATCOM for AC Electrified Railway Systems Using PSO ,” 1 st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC ), 17-18 Feb. 2010 , Tehran, Iran .

  6- A. Tahavorgar, S. Veysi Raygani , S. S. Fazel , “ Power Quality Improvement at the Point of Common Coupling Using On-board PWM Drives in an Electrical Railway Network,” 1 st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), 17-18 Feb. 2010 , Tehran, Iran .

  7- R. Fotouhi, S. Farshad , S.S. Fazel , “ A new novel DC booster circuit to reduce stray current and rail potential in DC railways ,” Compatibility and Power Electronics , May 2009 Page(s): 457 – 462 .

  8- S.S.Mousavi 1 , S. S. Fazel , D. A. Khaburi, S. H. Mousavi , “ Fault Detection in 3 -phase Squirrel Cage Traction Motor Using Artificial Neural Network ,” 2 nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering ( ICRARE- 2009 ), Iran -Sep 27-28 , 2009.

  9- A. Tahavorgar , S. S. Fazel , “ An Investigation on the Effect of AC Traction Loads in Distribution Networks ,” 2 nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering ( ICRARE- 2009 ), Iran -Sep 27-28 , 2009.

  10- Bernet, D. Krug , S. S. Fazel , and K. Jalili, “Design and comparison of 4.16 kV Neutral Point Clamped, Flying Capacitor and Series Connected H-Bridge Multi-Level Converters,” IEEE Conference on Industrial Electronics, Hong Kong, China, Oct. 2005 , vol. 1 , pp. 121-128.

  11- S.S. Fazel , D. Krug, T. Taleb, and S. Bernet, “Comparison of Power Semiconductor Utilization, Losses and Harmonic Spectrum of State-of-the-Art 4.16 kV Multi-Level Voltage Source Converters,” European Conference on Power Electronics and Drives (EPE), 11-14 September Dresden , Germany, 2005.

  12- S. S. Fazel , D. Krug, and S. Bernet, “ Comparison of power semiconductor utilization and losses of 2.3 KV, 3.3 KV and 4.16 KV Neutral-Point-Clamped, Flying Capacitor and Series Connected H-Bridge Multi-Level Converters,” Paper ID: 143, International Conference on Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conversation , 16-19 October, 2005 Warsaw, Poland .

  13- S. S. Fazel , “ Application of three-phase controlled converter in DC motor drive and investigation effects on the network and motor ,” 17 th International Power System Conference (PSC 2002 ), 28-30 Oct. 2002 , Tehran, Iran .

   14- محمد آقا محمدی یقین پور، سیامک فرشاد، سید سعید فاضل ، " طراحی و مدلسازی ترانسفورماتورهای 18 و 24 پالسه و کاربرد آن در متروی تهران، " دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ایران- تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388

  15- حمید رضا فلاح رمضانی، محسن کلانتری، سید سعید فاضل ، " بررسی انواع مبدل تراکشن های راه آهن برقی ، " دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ایران- تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388

  16- سعید ویسی رایگانی، سید سعید فاضل ، " بهبود ولتاژ دینامیکی در شبکه راه آهن برقی با استفاده از منطق فازی،" دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ایران- تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388

  17- مجید نجفی زرمهری ، احمد میرآبادی، سید سعید فاضل ، " کاربرد منطق فازی در سیستم نیرو محرکه لکوموتیو برقی با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری،" دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ایران- تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388

 18-,Hamed Jafari Kaleybar, Hossein Madadi Kojabadi, Mehdi Fallah,Seyed Saeed Fazel,Liuchen Chang,"Impacts of Traction Transformers on Power Rating of Railway Power Quality Compensator" IEEE, 2016

19-19- Hamed Jafari Kaleybar, Hossein Madadi Kojabadi, Mehdi Fallah,Seyed Saeed Fazel,Liuchen Chang,"Capacity Diminution of Railway Power Conditioner Using a New Smart Control System" IEEE, 2016

  مجله :

 

  1- S. S. Fazel and D. Sedigh, “Substituting drop-voltage battery instead of existing mechanical sensors in protective vehicle systems ,” Automotive Scientific Magazine (ASM), 2002 , No. 5 , Automotive Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran .

 

    تالیف کتاب

 

 1- Multi-Level Converters for Medium Voltage Applications

2- اصول مهندسی راه آهن برقی، تالیف دکتر سید سعید فاضل، مهندسی حسین نادری فشقانی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن ج.ا.ا ،1394

 

   

  ترجمه کتاب

 

  1- High-Power Converters and AC Drives, by Bin Wu, IEEE PRESS, 2006 ، 1388

  2- طراحی و ساخت تستر عمومی استاتور ماشین های الکتریکی ، وزارت صنایع، 1379

  3- ترجمه جلد چهارم از کتاب Modern Power Station Practice 1376

 

 

  استاد راهنما پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

  1- بررسی، مدلسازی و شبیه سازی تداخلات الکترومغناطیسی وتاثیر آن در شبکه، احسان حسینی، 1387

  2- طراحی و ساخت یکسوساز PWM ، رضا فتوحی؛ 1388

  3- پخش بار در شبکه راه آهن AC ، سعید ویسی رایگانی، 1388

  4- کنترل توان در سیستم تولید نیرو محرکه هیبرید سامانه فوق سبک ULR جهت کاهش مصرف سوخت، مجید نجفی؛ 1389

  5- طراحی و مدلسازی جبرانساز توان لحظه ای بر اساس تئوری P_Q_R ، امیر تهورگر، 1389

  6- پخش بار در شبکه راه آهن برقی جریان متناوب بر اساس مدل و شرایط واقعی آن، محمد جواد صادقی، 1390

  7- طراحی کنترلر سرعت موتور تراکشن AC براساس مدل واقعی دینامیک حرکت قطار، مهدی نیاکی نژاد، 1390

  مشاور استاد در مقطع کارشناسی ارشد

  8- طراحی کنترل کننده لغزش بین چرخ و ریل لکوموتیو، سید مهدی متولی، 1387

  9- محاسبه هارمونیکهای بوجود آمده از قطار شهری با تاثیر آن بر شبکه برق و روشهای جبران آن، علیرضا معالی تفتی، 1387

  10- تحلیل هارمونیکهای مترو تهران و ارایه راهکار مناسب به منظور کاهش آنها، محمد آقا محمدی یقین پور، 1387

  11- شبیه سازی و آنالیز کنترل توان و کشش در لکوموتیو GT 26 CW- 2 ، فرزاد تکبیری بروجنی، 1387

  12- محاسبه ی پارامترهای الکتریکی سیستم تغذیه ی راه آهن برقی AC از طریق مدلسازی در حوزه خطوط انتقال چند هادیه، 1390

  13- پخش بار در شبکه راه آهن برقی جریان مستقیم بر اساس مدل و شرایط واقعی آن، محسن کلانتری، 1390

  داور

  1- مانیتورینگ و تشخیص وضعیت ماشین سوزن الکتریکی، ایمان صادقی ، 1387

  2- تشخیص انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی و انجام تست آزمایشگاهی، سید سعید موسوی ، 1387

  3- کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی با استفاده از منطق فازی، امیر ابراهیمی ، 1387

  4- بررسی و انتخاب اجزای لکوموتیو مانوری هیبرید و استراتژی کنترل آن، محمد کبریایی ، 1388

 

 

  استاد راهنما سمینار در مقطع کارشناسی ارشد

 

  1 - بررسی و مقایسه روشهای مختلف سوییچینگ در مبدلهای ولتاژ متوسط ، سعید ویسی رایگانی ، 1387

  2- تاثیر شبکه های راه آهن بر روی شبکه های تغذیه از دید نقطه PCC ، امیر تهورگر

  3- بررسی روشهای جبران کیفیت توان در شبکه های الکتریکی تراکشن با استفاده از فیلترهای اکتیو و پسیو، محمد جواد صادقی،1389

  4- بررسی انواع شبکه­های الکتریکی قطارهای برقی و مبدل­های موجود در آن­ها، ، مهدی نیاکی نژاد، 1389

  5 - بررسی انواع موتورهای خطی در راه آهن برقی، شیلا مطلق، 1389

  6 - بررسی توپولوژی های بدون ترانسفورماتور برای مبدل قطار، محمد بابایی زاده، 1389

  استاد مشاور سمینار در مقطع کارشناسی ارشد

  8- طراحی کنترل کننده لغزش بین چرخ و ریل لکوموتیو، سید مهدی متولی، 1387

  9- محاسبه هارمونیکهای بوجود آمده از قطار شهری با تاثیر آن بر شبکه برق و روشهای جبران آن، علیرضا معالی تفتی، 1387

  10- تحلیل هارمونیکهای مترو تهران و ارایه راهکار مناسب به منظور کاهش آنها، محمد آقا محمدی یقین پور، 1387

  11- شبیه سازی و آنالیز کنترل توان و کشش در لکوموتیو GT 26 CW- 2 ، فرزاد تکبیری بروجنی، 1387 12

  12- محاسبه ی پارامترهای الکتریکی سیستم تغذیه ی راه آهن برقی AC از طریق مدلسازی در حوزه خطوط انتقال چند هادیه، 1390

  13- پخش بار در شبکه راه آهن برقی جریان مستقیم بر اساس مدل و شرایط واقعی آن، محسن کلانتری، 1390

  داوری

  1- پایش وضعیت و اشکار سازی خطا در سیستم های مدار راه، ایمان صادقی، 1386

  2- بررسی استانداردهای ایمنی و قابلیت اعتماد منابع تغذیه سوییچینگ در ناوگان ریلی، احسان حسینی، 1386
3- بررسی مشخصه های نیمه هادی های الکترونیک قدرت در کاربردهای تراکشن، رضا فتوحی، 1388

  4- بررسی الگوریتم های حفاظتی در پست های تراکشن AC ، هژیر افضل، 1388

  5- بررسی باند امپدانسی بکار رفته در سیستم های سیگنالینگ راه آهن برقی، حمید رضا فلاح، 1388

  6- بررسی روشهای محاسبه پارامترهای شبکه بالاسری، حامد نیکجو، 1388

  7- سیستم های مشارکتی و کاربرد آن در مهندسی راه آهن، علی سیاهوشی، 1388

  در مقطع کارشناسی

  1- درایو نمودن موتورهای الکتریکی، علیرضا مجیدی زاده، 1381

  2- طراحی، شبیه سازی وساخت یک نمونه آزمایشگاهی کنترل دور موتور سه فاز AC ، محمد رضا صادق عابدینی و سید مهبد هدایت، 1381

  3- مواد مغناطیسی نرم، سیده مریم میرمحمدزاده نودهی، 1381

  4- کنترل موتور پله ای توسط کامپیوتر، نعیمه کهنی، 1380

  5- تحلیل وطراحی کوره القایی و کنترل میکروپروسسوری آن، تینا علیکاهی، 1380

  6- تستر عمومی ماشینهای الکتریکی، آناهیتا سیدین و نغمه دشتایی، 1380

  7- کارت اعتباری هوشمند جهت مخازن عرضه سوخت، سلاله افشار، 1380

  8- دیمر کنترل از راه دور، حمید رشمیی، 1379

  9- طراحی و ساخت بالاست الکترونیکی، فاطمه جمشیدی، 1379

  10- طراحی و ساخت رله حفاظت نامتعادلی بانک خازنی، نوتان ارغند، 1378

  11- طراحی وساخت نمایش دهنده دو زمانه UTC, LOCAL ، پژمان رجبی وحسین شه بندگان، 1377

  12- کنترل دور موتور DC ، اشرف مرادی نسب، 1377

  13- اینورتر موج مربعی، سعید علی بخشی، 1376

  5- تعداد طرح های تحقیقاتی که مشارکت داشته اید :

  عنوان

  سال

  مبلغ قرارداد (ریال)

  مشاور در تهیه و ارزیابی اسناد مناقصه خط 1 مترو اصفهان

  1388

  80,000,000

  مطالعه و بررسی سیستمهای برقی خط مترو پرند- تهران – موسسه تحقیقات ریلی

  1387

  70,000,000

  ترجمه، ویرایش و آموزش استانداردهای آلمانی
DIN 5510-1,2 مربوط به راه آهن برقی – موسسه تحقیقات ریلی

  1387

  9,380,000

  ویرایش و آموزش استانداردهای انگلیسی مربوط به راه آهن برقی – موسسه تحقیقات ریلی

  1387

  7,000,000

  ویرایش استانداردهای انگلیسی مربوط به راه آهن برقی – موسسه تحقیقات ریلی

  1387

  3,552,000

  6- طرحهای پژوهشی با دانشگاه

  عنوان

  سال

  مبلغ قرارداد (ریال)

  تاثیر هارمونیک های راه آهن برقی بر شبکه تغذیه

  1389

  15,000,000

  بررسی روشهای مختلف سوئیچینگ در شبکه های ریلی

  1388

  15,000,000

  پخش بار بهینه در شبکه های جریان متناوب ریلی

  1387

  40,000,000

  طراحی ترانسفورماتورهای 24 پالس جهت کاهش مولفه های هارمونیکی در سمت شبکه

  1386

  35,000,000

 

 

 

  افتخارات کسب شده :

 

 

 

 

 

 

 

 

دفعات مشاهده: 21883 بار   |   دفعات چاپ: 3550 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 137 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.36 seconds with 70 queries by YEKTAWEB 4372