[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
زیر مجموعه ها::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هفتمین کنفرانس بین المللی
..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آزمایشگاه مرجع ترمز

AWT IMAGE

..
سرویس های صنعتی
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: کارشناسی حمل و نقل ریلی ۹۱-۹۵ ::
 | تاریخ ارسال: 1398/8/14 | 
 
ردیف نام دانشجو استاد راهنما استاد راهنمای دوم عنوان پایان نامه
207 ماجده اسمی زاده، فائزه غفرانی دکتریقینی   طراحی مد ل ترکیبی زمان‌بندی حرکت قطارها و تخصیص لکوموتیو
208 ابراهیم میرباقری دکتر یقینی   زمان‌بندی حرکت قطارهای باری در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
209 مریم طالبی دکتر یقینی   تحلیل سیستم مدیریت واگنهای باری در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
210 علی قدسی، سعید سلطانی شیخ علایی دکتریقینی   تحلیل شا خص های بهره وری راه‌آهن‌های جها ن با استفاده از تکنیک‌های خو شه بندی
211 رضاامین غفوری، هانیه قومی دکتر با قری   بررسی مدل‌های ریسک در تقاطعات همسطح
212 زهرا مقدسی دکتر با قری   تحلیل ریسک و آنالیز توقف واگنهای باری در ایستگاهها
213 سیده مونا شاهرخ دکتر با قری   بررسی مدل‌های ریسک برای قطارهای باری در ایستگاه‌های تشکیلاتی
214 مسعود واهبی دکتر احدی   ارزیابی اقتصادی احداث یک واحد تولید تراورس بتونی مورد نیاز راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
215 صدیقه ایمانی دکتر احدی   توسعه مدل ارزیابی و اندازه گیری رضایت مسافرین در شرکت قطارهای مسافری رجا
216 احمد رضا آل حکمت، داود غلام پور دکتر احدی   ارزیابی آمادگی سازمانی شرکت قطارهای مسافری رجاء جهت استقرار نظام ERP
217 ثائر سلیمان دکتر احدی   ارزیابی رضایت مشتریان حمل و نقل ریلی در مسیرهای بین المللی در شرکت قطارهای مسا فری ر جا
218 سجاد خونساری دکتر یقینی   تحلیل عملکرد شرکت‌های راه‌آهنی با استفاده از تکنیک درخت تصمیم
219 محمد جواد سبط الشیخ دکتر یقینی   تعیین نقاط بهینه برای نصب تجهیزات شناسایی خرابی پیشگیرانه در راه‌آهن ایران
220 حمید رضاسلیمی دکتر یقینی   حل مساله طراحی شبکه‌های چند کالایی با تقاضای غیر قابل تفکیک با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان
221 محمدحسین ریحانی دکتر یقینی   ارائه مدل ریاضی برای بهینه‌سازی عملیات مانور در ایستگاه‌های تشکیلاتی
222 سارنگ موید قایدی دکتر یقینی   شبیه سازی توزیع و تخصیص لوکوموتیو برای قطارهای باری در شبکه راه‌آهن ایران
223 حسنا پو لادی دکتر یقینی   بهینه‌سازی تخصیص وا گن به قطارهای باری در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
224 محسن فراهانی دکتر یقینی   زمان بندی حرکت قطارها بر اساس فواصل زمانی گسسته
225 عادل معیر، مسعود بندور دکتریقینی   ارائه مدل ترکیبی بهینه‌سازی گروه بندی واگن‌ها و برنامه‌ریزی تشکیل قطارها
226 سعید فیرو زه،  علی جعفری دکتریقینی   زمانبدی حرکت قطارهای باری در سطح عملیاتی برای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
227 رقیه جاور دکتر با قری   بهبود عملکرد ایستگاه‌های تشکیلاتی با استفاده از روش تو لید ناب
228 نیلوفر مین باشی دکتر با قری   بررسی حمل و نقل ریلی در زنجیره تامین مجموعه‌ای از کارخانجات بهم پیوسته
229 نرگس سلطان زاده دکتر با قری   تجزیه و تحلیل سیستم حمل و نقل هوشمند مطالعه موردی
230 حسین امینی کسبی دکتر احدی   ارزیابی عملکرد راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مد ل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و روش تصمیم گیری چند معیاره موزون
231 فرشته وا عظی دکتر احدی   ارزیابی عملکرد شرکت قطارهای مسافربری رجا با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن
232 حسین قاسمی نراقی دکتر احدی   تدوین شاخص‌های کمی سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت حمل و نقل ریلی کشور
233 پرهام خادملو دکتر با قری   بررسی مدل‌های حمل و نقل کالاهای خطرناک در راه‌آهن
234 عباس غفوری دکتر یقینی   بررسی سیستم سیر و حرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی
235 فرنوش راشد دکتر احدی   ارزیابی کارایی ایستگاه‌های متروشهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها
236 محمد امین عزیزی دکتر یقینی   تخصیص و توزیع واگن‌های خالی در تشکیل قطارهای باری
237 حامد دارابی، محمدحسینی دکتر با قری   امکان‌سنجی سامانه هوشمند ارزیابی و پایش خط و ابنیه فنی در راه‌آهن و مترو
238 کیارش طالب پور دکتر احدی   برآورد ناوگان مورد نیاز خط 3 مترو تهران بر اساس کوتاه‌ترین سر فاصله موجود و تحلیل اقتصادی سرمایه گذاری مورد نیاز
239 محمدرضا سعادت نوری دکتر احدی   تدوین استراتژی توسعه ترانزیت ریلی بار در راه‌آهن با استفاده از روش swot
240 محبوبه عبادی یکتا دکتر احدی   توسعه مدل ارزیابی و اندازه گیری رضایت مسافرین در شرکت مترو تهران
241 سید علی سادات حیات شاهی دکتر احدی   تدوین استراتژی توسعه ترانزیت ریلی بار در راه‌آهن با استفاده از روش swot
242 مهدی منعمی     ارائه روند مطالعات امکان‌سنجی قطارهای حومه‌ای به همراه مطالعه موردی تهران - شهریار
243 سید رضا هاشمی دکتر باقری   مکانیزاسیون مدیریت نگهداری و تعمیرات واگن‌های باری لبه بلند
244 سینا صالحی دکتریقینی   گروه بندی واگن‌ها به کمک الگوریتم فراابتکاری جستجوی نقاط پراکنده
245 محمدحسین بلوچی دکتریقینی   مدلسازی مسئله تعیین اندازه ناوگان و تخصیص آن به شبکه با توجه به پارامترهای اقتصادی
246 حمید رضا سعید نیا دکتریقینی   پیش بینی تقاضای روزانه مسافری برای شرکتهای حمل‌ونقل ریلی
247 بیتا باقری دکتریقینی   بررسی موفقیت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی راه‌آهن و شناسایی عوامل مؤثر
248 سید محمد زنوززاده دکتریقینی   زمان‌بندی بهینه قطارهای مترو مطالعه موردی تهران
249 سید علی سرکشیکیان دکتر باقری   بررسی بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل ریلی ایران و ارائه راهکارهای بهبود آن
250 سیمین حسامی دکتر احدی   مکان یابی و اولویت بندی مراکز توزیع در یک سیستم لجستیک صنعتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی مطالع موردی صنعت خودروسازی
251 سولماز اختیاری دکتر احدی   ارزیابی کارایی نمایندگی‌های فروش بلیت شرکتهای قطارهای مسافری رجاء در شهر تهران با استفاده از مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوشش داده‌ها
252 بهروز تیرانداز دکتر احدی   طراحی الگوی جذب و ارتقاء نیروی انسانی در راه‌آهن ایران
253 میثم واحدی دکتر احدی   اولویت بندی روشهای محل کالا در یک سیستم تعبیر صنعتی با استفاده از روش تصمیم گیری sa مطالعه موردی صنعت خودروسازی
254 مریم فرخ دکتر احدی   ارزیابی اقتصادی هزینه‌های احداث و بهره برداری پروژه‌های عمرانی ریلی و جاده‌ای با احتساب هزینه‌های پنهان
255 الهه سهرابی دکتر احدی   ارائه مدل ارزیابی اقتصادی اقدامات کاهش ریسک خروج از خط قطارهای مسافری
256 رامین طالبی دکتر احدی   بررسی شدت مصرف انرژی در حمل‌ونقل بار توسط راه‌آهن و جاده
257 علی نجار دکتر احدی   آینده پژوهی و تحلیل روند در صنعت حمل‌ونقل ریلی
258 حامد سوری دکتر احدی   ارزیابی اقتصادی راه اندازی قطارهای باری برنامه‌ای در مسیر بندر عباس - تهران
259 میر یوسف موسوی دکتریقینی   بررسی سیستم‌های کامپیوتری در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
260 کاظم روایتی دکتر احدی   ارزیابی اقتصادی احداث یک واحد صنعتی تولید کفش ترمزهای کامپوزیتی
261 فائزه رضایی دکتر احدی   بررسی موانع توسعه لجستیک ریلی در راه‌آهن
262 فرزانه صابری دکتر احدی   بررسی موانع توسعه حمل‌ونقل کانتینری در راه‌آهن
263 مهسا بیگدلو دکتر باقری   مقایسه و بررسی مطالعات مکان یابی بند خشک با استفاده از شبیه سازی
264 سعید ساعد دکتریقینی   تجاری سازی در صنعت حمل‌ونقل ریلی
265 عباس بیات دکتریقینی   تحلیل سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط در راه‌آهن ایران
266 علی خدری دکتریقینی   تحلیل سیستم مدیریت تخصیص لکوموتیورانان در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
267 رامین رازانی دکتریقینی   تحلیل داده‌های ایمنی آمریکا و مقایسه با ایران با آمار توصیفی
268 سید نریمان محمدزاده دکتریقینی   تحلیل سیستم تشکیل قطارهای مسافری
269 علی ظهیر دکتر باقری   بررسی و امکان شناسایی خرابی‌های ناوگان ریلی با استفاده از تلفن‌های هوشمند
270 پریناز بازغی دکتر باقری   بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی قطارهای حومه‌ای
271 بهنوش گرشاسبی دکتر باقری   بررسی اثرات محیط‌زیست و توسعه پایدار در دانشگاه: مطالعه موردی دانشکده مهندسی راه‌آهن
272 رضا عراقی، مهدی بیرانوند دکتر باقری   بررسی روشهای افزایش ایمنی عابرین پیاده در تقاطع‌های هم سطح
273 مصطفی خلیلی دکتر احدی   برآورد ناوگان مورد نیاز مترو شهر تهران در طول برنامه ششم توسعه
274 حامد عسکری دکتر احدی   بررسی موانع توسعه ترانزیت در کریدورهای ریلی بند عباس - سرخس
275 حسن زنگانه دکتر احدی    
276 محمد مجتبی کاهه دکتر خادم ثامنی   ارزیابی ریسک حمل‌ونقل ریلی سوخت در محور شمال
277 میلاد سلیمیان دکتر احدی   بررسی و ارزیابی رضایت مسافرین از خدمات ایستگاهی مطالعه موردی ایستگاه راه‌آهن تهران
278 صبا کریمی دکتر باقری   بررسی مطالعات انجام شده در زمینه شناسایی خرابی‌های زیر ساختمانهای حمل‌ونقل با استفاده از تلفن‌های هوشمند
279 محمد رضا قاسمی دکتر احدی   اولویت بندی طرح‌های توسعه شبکه ریلی تک خطه به دو خطه در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی
280 بابک زرکش دکتریقینی   تحلیل سیستم مدیریت تخصیص لکوموتیو در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
281 رضا کرمپوریان دکتریقینی   تحلیل سیستم ترانزیت ریلی بار در ایران
282 مه تا آقا محمد کلاهدوز دکتریقینی   بررسی راطه میان ویژگی‌های شخصیتی و رضایت شغلی بین کارکنان بخش کنترل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
283 نیلوفر انصاری دکتر باقری   بررسی تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر صنعت حمل‌ونقل ریلی
284 مریم عبادی دکتر باقری   بررسی خرابی‌های سوزن ریل با استفاده از پردازش تصویر
285 فائزه امینی دکتریقینی   بررسی وضعیت اشتغال به تحصیل فارغ التحصیلان رشته‌ی دانشکده مهندسی راه‌آهن
286 محمد رضا کاشی منصوری دکتریقینی   شبیه سازی ماشین آلات مکانیزه نگهداری و تعمیرات خطوط در شبکه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
287 سید محمد مهدی امامی پور دکتر خادم ثامنی   بررسی الزامات پیاده سازی مدیریت دارایی‌های فیزیک و استانداردهای سری ایزو 55000 در راه‌آهن ایران
288 عارفه لطفی دکتر باقری   تحلیل سوانح خروج از قطار در راه‌آهن ایران
289 امین پیرزاد دکتر احدی   ارائه طرح ارزیابی اقتصادی تأسیس یک شرکت حمل‌ونقل ریلی بار مبتنی بر طراحی سناریو
290 محسن نصیر پور دکتریقینی   شبیه سازی عملیات مانور در محوطه‌های مانوری مسطح
291 محمد جواد رخصت طلب دکتر احدی   برآورد تقاضای حمل‌ونقل ریلی بار تا افق 1404
292 محمد مهدی بیات، امیر براقی دکتریقینی   بررسی عوامل مؤثر بر شکست موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری crm مورد مطالعه: شرکت مسافربری رجاء
293 حسین علی محمدی دکتر خادم ثامنی   امکان‌سنجی اجرای طرح سبد یکپارچه واگن در حمل مواد معدنی راه ایران: مطالعه موردی محور سنگان - بندرعباس
294 هادی فرشی دکتر خادم ثامنی   شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه حمل‌ونقل در مسیر تهران - یزد
295 آرینا الیاسی دکتر خادم ثامنی   شناسایی و تحلیل عوامل بازدارنده و ترغیب کننده در استفاده از قطارهای حومه‌ای - مطالعه موردی: قطار حومه‌ای تهران - هشتگرد
296 میترا عسگری دکتر خادم ثامنی دکتر جعفری افزایش سهم بازار حمل‌ونقل ریلی: مطالعه موردی محور تهران - زنجان
297 نعیمه مهدویان دکتر باقری   بررسی الگوی جابجایی دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت
298 سهند طارانی دکتر احدی   ارائه برنامه نوسازی لکوموتیوهای راه‌آهن ج. ا. ا. ایران با استفاده از روش تعیین عمر اقتصادی
299 سپهر طارانی دکتر احدی   ارزیابی اقتصادی اقدامات کاهش ریسک در گذرگاه‌های هم سطح با استفاده از مدل ویلیام فاین مطالعه موردی راه‌آهن ناحیه تهران
300 حسین گنجی دکتر باقری   بررسی شیوه‌های سفر دانشجویان به دانشگاه علم و صنعت ایران با استفاده از اپلیکیشن تلفن هوشمند
301 محمد امین دژمان دکتر خادم ثامنی   بررسی فنی و اقتصادی تأمین مالی توسعه پروژه‌ای زیر ساخت راه‌آهن چابهار- سرخس با روش bot با استفاده از نرم افزار کامفار
302 علی آشور دکتر احدی   برآورد تقاضای حمل‌ونقل ریلی بارهای معدنی تا افق 1404
303 اسماعیل آقائی دکتر خادم ثامنی   برآورد رگرسیونی درآمدهای حاصل از ترانزیت ریلی بار در ایران
304 کیارش رضایی دکتر خادم ثامنی   ارزیابی کارایی ایستگاه‌های متروی تهران در جذب سفر
305 فرهاد عرب دکتر باقری   ارائه الزامات و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست در دانشگاه علم و صنعت ایران
306 حدیث ترکمان پور دکتر خادم ثامنی   بررسی تأثیر خصوصی سازی بر روی کارایی سیستم حمل‌ونقل ریلی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها
307 کیمیا اربابیان دکتر باقری   امکان‌سنجی استفاده از سامانه هوشمند ارزیابی وضعیت و پایش ناوگان ریلی در راه‌آهن ایران
308 امیرحسین نصرت دکتریقینی   تحلیل داده‌ها تعمیرات و نگهداری ماشین آلات مکانیزه خطوط ریلی به منظور استخراج شاخص‌های دسترس پذیری
دفعات مشاهده: 629 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.59 seconds with 70 queries by YEKTAWEB 4312