[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
زیر مجموعه ها::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هفتمین کنفرانس بین المللی
..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آزمایشگاه مرجع ترمز

AWT IMAGE

..
سرویس های صنعتی
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: کارشناسی حمل و نقل ریلی ۸۶-۹۰ ::
 | تاریخ ارسال: 1398/8/14 | 
 
ردیف نام دانشجو استاد راهنما استاد راهنما دوم عنوان پایان نامه
102 سارا گرگا ن نژاد دکترقصیری   طراحی مدل پرداخت حق بهره وری خدمه قطار بااستفاده ازفرآیند تحلیل سلسله (AHP)
103 مازیار آرام فر دکتر قهرمانی   تحلیل تقاضای مسافر و عوامل مؤثر در آن و تأثیر این عوامل بر تقاضای حمل و نقل ریلی در مسیر تهران- مشهد
104 محمد علی چیت سا ز دکترقصیری   طراحی پایگا ه داده ارتقاء امنیت سیستم‌های اطلاعاتی
105 محمدرضا رضایی نیا دکتر قصیری   پیمان سپاری و بررسی اثرات آن در بهره‌وری نت متروی تهران
106 پژمان چائی چی دکترقصیری   مساله تخصیص - جانمایی با رویکرد به روش‌های تصمیم گیری چندگانه همراه با حل یک مطالعه
107 زهرا خند ق آبا دی دکترقصیری   توسعه مدل ریاضی تخصیص لکوموتیو در شبکه راه‌آهن ایران
108 را مین یو سفی، سید امین شمس زا ده دکترقصیری   قابلیت اعتماد در بهره برداری شبکه‌های حمل و نقل ریلی
109 لیلی برا درا ن ها شمی ، سیده آرتمیس حسینی دکتر قصیری   زمان‌بندی حرکت قطارها بااستفاده از CSP
110 سعید قربان نژاد دکتر یقینی   ارزیابی عملکرد واحد It بااستفاده از متدولوژی کارت امتیازی متوازن (BALANACED SCORECARD)
111 عباس پور فتحی دکتر یقینی   شبیه سازی نظام بهنگام در چرخه واگن باری
112 مهسا منتظران دکتر یقینی   بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی و تجزیه و تحلیل ظرفیت خط
113 یوسف رشوند هرانکی دکتر یقینی   امکان‌سنجی فنی و اقتصادی بکارگیری سیستم RFID در ردیابی واگن‌های باری راه‌آهن ج.ا.ا
114 اعظم بسکابادی، مرجان محمودی دکتر یقینی دکتر آقایی اکتساب دانش مدیران ارشد شرکت قطارهای مسافری رجاء
115 زهرا توتونچی، پروانه اسکندری دکتر یقینی   بررسی و مطالعه نحوه استقرار مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در متروی تهران براساس استاندارد OHSAS 18001
116 آزاده شمالی دکتر پور سید آقایی   اولویت بندی طرح‌های تو سعه خطوط ریلی با فرض محدودیت منابع
117 بهمن موسوی دکتر پور سید آقایی   طراحی سیستم برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات واگن سازی
118 پریسا اسلامی، رضیه زارعی دکتر پور سید آقایی دکتر یقینی مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) در امور آموزش دانشگاه علم و صنعت ایران
119 عبدالهادی ضرابی دکتر پور سید آقایی   استاندارد ها ی تدوین دروس online و بررسی موردی درس TQM
120 بهروز امانی مقدم، احسان طباطبائی دکتر قصیری   مدیریت زنجیره تأمین و بررسی سازمان راه‌آهن از این منظر
121 سما نه شا هپور زاده دکتر قیصری   طرح جامع دپوهای تعمیراتی واگنهای باری راه‌آهن ج. ا.ا
122 مریم اسدزاده صدفی دکتر یقینی   کاربرد روش تحلیل خرابی در بازرسی سیستم‌های صوتی و تصوری قطارهای رجا FMEA
123 صادق اقا حسن شیرازی دکتر قهرمانی   تحلیل تقاضای مسافر و عوامل مؤثر در آن و تأثیر این عوامل بر تقاضای حمل و نقل ریلی در مسیر تهران -مشهد
124 سید مجتبی حسنیا ن دکتر پور سید آقایی   بررسی مساله جریان چند محموله ای به همراه مطالعه موردی راه‌آهن
125 مهشید سادات مکی، مرضیه احدی دکتر پور سید آقایی   مهندسی ارزش در پروژه احداث پل
126 محمد رضا صاحبدل دکترقصیری   تحلیلی بر مدلهای کمی در مدیریت ریسک پروژه ها
127 رضا ساکیا نی دکترقصیری   استفاده از مفا هیم زمانبدی کارآگاهی در مساله زمانبدی قطار با تابع چندهدفه
128 سعید ولی نژاد دکترقصیری   برنامه کردن قطارهای باری به همراه مطالعه موردی در راه‌آهن ایران
129 حمید رضا تر ک دکترقصیری   تعیین ضریب تعدیل درآمدزای لکوموتیو در محورها
130 مهدی برا تی دکتر قصیری   به کارگیری CMMS برای پشتیبانی RCM همراه با مطالعه موردی
131 حسن ذو الفقا ری ، علی جعفری دکتر قیصری دکتر وا قفی بهبود برنامه ریزی تخصیص واگنهای باری خالی با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد (مطالعه موردی: شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران)
132 علی آذر هوش دکتر یقینی   حل مساله تشکیل قطار به وسیله الگو ریتم ژنتیک
133 رضا رضائی فرد دکتر یقینی   ارائه یک راه حل فرا ابتکاری برای مساله تخصیص - جانمایی با ظرفیت محدود
134 رضا دالوند دکتر یقینی   افزایش ظرفیت محور لرستان با بهبود روشهای سیگنالینگ
135 سمیه نو ری دکتریقینی   شبیه سازی جریان حرکت مسافری در ایستگاه مترو
136 حمیدرضا احدی دولت سرا، علی بزرگی دکتریقینی   شبیه سازی خط اول و ششم متروی تهران جهت تعیین تعداد قطارهای مورد نیاز برای هدوی های مختلف
137 امین اکبری، سید محمد مهدی شریفی دکتریقینی   داده کاوی و استخراج دانش از پایگاه داده‌ای سیستم آموزش دانشگاه علم و صنعت ایران
138 حسن غلامی مزینانی، احمد رستم آبادی دکتریقینی   برنامه‌ریزی اعزام روسای قطار مسافری
139 رقیه سیدی ، نسیم گریلی نیا دکتریقینی   طبقه بندی ایستگا ههای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با رویکردهای کلونی مورچه ها
140 الهه غلامزا ده نباتی دکتر میرآبادی دکتر یقینی طراحی اصول چیدمان سیگنالها در ایستگاه‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
141 حمید امیدوار دکتر قهرمانی   بررسی تأثیر یادگیری الکترونیکی بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان
142 محسن علیزاده تبار دکتر قهرمانی   آنالیز ترانزیت کالا و عوامل مؤثر در بهبود فرایند ترانزیت در راه‌آهن ایران
143 مینا علی محمدی دکتر قهرمانی دکتر قصیری گزینش وایانت مناسب در پروژه‌های مطالعاتی احداث خطوط ریلی با کمک یک مدل تصمیم گیری موردی
144 پدرام جها نگیری، اشکان قدیمی دکتر پور سید آقایی   مطالعه مدل های موجود در فروش مازاد بر ظرفیت و امکان سنجی پیاده سازی آن در ایران
145 راضیه آقالویی، سمیرا انیسی محلاتی دکتر پور سید آقایی   استفاده از متدولوژی الگو برداری (BENCHMARKING) در بهبود خدمات مسافری ریلی در قطارهای ویژه سبز سیمر غ
146 سارا شمس الهی، میمنت مرد آزما دکتر پور سید آقایی   بر رسی مدلهای مختلف بر نا مه ریزی استراتژیک مقایسه موردی بر نا مه ریزی استراتژیک شرکتهای رجاء و ارائه یک مدل متناسب با ساختار شرکتهای ایرانی
147 مهرداد میری دکتر پور سید آقایی   شناسایی وارزیابی اثر بخش ابزارهای مدیریت بازار در تبلیغات و OMOTIEN صنایع شوینده (محصولات HA lr CAKE)
148 هادی اکبرزاده خورشیدی دکتر پور سید آقایی   کنترل کیفیت آماری در فرآیندهای خدمات با مطالعه موردی در کیفیت خدمات داخلی قطار
149 مهسا شعرباف ، مینابیات مختاری دکتر پور سید آقایی   رتبه بندی دانشکده‌های دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیل 86-87 با استفاده از تکنیک TOPSIS
150 محسن مهدی دکتر پور سید آقایی   بررسی تأمین مالی برقی کردن راه‌آهن بافق بندر عباس با استفاده از مدل B.O.T
151 محسن هداوندی دکتر احدی   واحد تولید قطعات پلاستیکی تخصصی نوسازای راه‌آهن
152 مهدی میرافشار دکتر احدی   بررسی قابلیت‌های راه‌آهن در توسعه حمل و نقل ترکیبی در کریدورهای شمال جنوب ارائه توصیه‌ها و اقدامات اصلاحی لازم
153 پریسا حیدری دکتر احدی   بررسی قابلیت‌های راه‌آهن در توسعه حمل و نقل ترکیبی در کریدورهای شمال جنوب و ارائه توصیه‌ها و اقدامات اصلاحی لازم
154 امیرحسین بختیاری زاده دکترقصیری   بهینه سازی موقعیت ایستگاه‌های قطار (مطالعه موردی خط گرمسار - سمنان)
155 شادی شهسوا را نی دکترقصیری   توزیع واگن‌های خالی در شبکه راه‌آهن ایران (مطالعه موردی محور بافق - بندر عباس)
156 مریم کوهی علی آبادی دکتر یقینی   داد ه کاری و استخراج دانش از پایگاه اطلاعات خطوط راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
157 شهر ه رو شنی دکتر پور سید آقایی   تعریف عوامل بحرانی موقعیت (CSF) شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) برای سازمانهای پروژه محور و کابرد آن در مدیریت سازمان
158 حیدر پر ما ه دکتر قیصری   بررسی موانع و ارائه راهکارهایی برای توسعه روش اجرایی پروژه EPC در راه‌آهن
159 حسین عسگری ساری، جواد نصیری دکتر قصیری دکترآقایی روشهای پروژه ها ی بزرگ صنعتی با مطالعه موردی در متروهای کشور و ارائه راهکار مناسب
160 نادر نوایی بروجنی دکتر یقینی   پیاده سازی الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه‌ها بااستفاده از نرم افزار شبیه سازی ARENA برای حل مسئله گروه بندی واگن‌ها
161 مهیار حسین زا ده ، عرفان خاجی دکتریقینی   ارائه الگوریتمی جدید در زمینه قوانین انجمنی مبنی بر اعداد اول MAKER
162 نریمان نیکو دکتریقینی   تجزیه و تحلیل ظرفیت محوطه‌های مانوری مسطح
163 کامرا ن فراحی ، محسن مو منی دکتر احدی  دکتر یقینی ارزیابی آمادگی سازمان جهت استوار سیستم برنامه‌ریزی منا بع سازمانی (ERP)
164 فرهاد پناهیان ، سید سجاد مختاری دکتر احدی   بازنگری در ساختار سازمانی شرکت ماشین سازی پارس و پیشنهاد یک ساختار سازمانی ماتریسی بر اساس استاندارد PHBOK
165 سعید حسین آبادئی ، فراهانی، محمد جواد سلیم دکتر احدی   ارائه برنامه نوسازان ناوگان باری راه آهن ج.ا.ا. استفاده از روشهای اقتصادی مهندسی
166 الهام خراسانی ، سیده مهدیه عمادی دکتر قهرمانی دکتر صند ید زا ده بررسی فنی و اقتصادی انتخاب تجهیزات کنترل مخابرات و سیگنالینک خط 2 متروی تهران
167 امیربهنام قنبری دکتر قهرمانی   ریسک‌های سرمایه گذاری در پروژه های ریلی
168 سید مهدی آقا سید میر زا دکتر پور سید آقایی   پیاده‌سازی مدیریت استراژیک در شرکت پارس متال
169 محمد مهدی عسگری تهرانی دکتر پور سید آقایی   شناسایی عوامل موثر بر تا خیر قطارهای مسافری در را ه آ هن ج. ا. ا. و ارائه راهکار جهت کاهش تاخیرات
170 سید علی آل محمد ، محمد سعید یحیی ئی دکتریقینی   تحلیل داده‌های تاخیرات قطارهای مسافری با استفاده از تکنیکهای داده کاری
171 علی محمدزاده دکتر یقینی  آقایی ارائه مدل زمان بندی حرکت قطارهای در راه‌آهن ج.ا.ایران در محورهای دوخطه
172 آیدا مهبد دکتر یقینی   حل مساله طراحی شبکه بودجه‌ای بااستفاده از الگوریتم تولید ستون
173 محدثه رهبرنودهی دکتر یقینی   حل مساله گروه بندی واگن‌های باری با استفاده از الگو ریتم شاخه و قیمت
174 سعید صادقی ، محمد سعید رحما نی دکتریقینی   طبقه بندی راه‌آهن‌های دنیا بر اساس شاخص‌های بهره وری توسط تکنیک های داده کاری
175 الهه براتی، زهرا سا قیان دکتریقینی   بهینه‌سازی مسئله گروه بندی واگن های باری با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه
176 زاهده جعفری ، زهره فدایی دکتریقینی   حل مساله بلاکینگ واگن‌ها با استفاده از ترکیب الگوریم ژنتیک کلنی موچگان
177 عبدالنا صر حاجی زاده ، سید احسان مشهدی عباس دکتریقینی   حل مساله تشکیل قطار به وسیله الگوریتم جستجوی ممنوعه
178 سعید طالبی، مصطفی سالا ری دکتر احدی   برآورد نیروی کشش مورد نیاز شبکه ریلی کشور برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه
179 حسین حاجیلو، داود رنجبر مشتقین دکتر احدی   ارائه برنامه نوسازی شبکه ریلی راه‌آهن ج. ا. ا. در یک مسیر منتخب با استفاده ازروش های اقتصادی مهندسی
180 مریم عبدی، فاطمه کرشی دکتر احدی   بررسی سهم هزینه‌های نیروی کشش از کل هزینه‌های بهره برداری در طول عمر پروژه
181 سینا فخارمنش،  سید امیرعلیخانی دکتر احدی   بررسی روش‌های تأمین مالی پروژه های حمل و نقل در چند کشور منتخب و ارائه پشنهاد مناسب برای ایران
182 حا مد خا دمی ، امین رشیدی دکتر احدی   برآورد منابع مالی لازم برای تأمین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز انجام عملیات کانتینری در سطح سه میلیون TEU در بندر شهیدرجائی
183 محمد فانی تبریزنژاد دکتر قهرمانی   INGLE LINE BRT AND COMPARING IT WITH OTHER SYSTEM S
184 محمد فلاح رجب پور، جواد حصاری دکتر قهرمانی   تحلیل تصادفات ریلی - جاده‌ای ایران براساس مدل‌های پیش بینی شدت وقوع
185 امیر فروغی دکتر یقینی   حل مساله طراحی شبکه چند کالایی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان
186 هستی جعفری دکتر یقینی دکتر صندیدزاه سطوح تمامیت ایمنی SIL و کاربردان در راه‌آهن و خط
187 مجتبی دهمر ده دکتر یقینی   ارائه‌ی یک مدل بهینه سازی ترکیبی تشکیل و زمانبندی حرکت قطارها
188 مجید حیدری دکتر احدی   برآوردن ناوگان مورد نیاز مترو تهران به منظور بهبود سرفاصله (هدوی) قطارهای اعزامی در سطح متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا
189 شادان سیف الهی دکتر احدی   پیش بینی ناوگا ن ریلی در بر نا مه پنجم تو سعه و تحلیل بازا ر
190 سعید عبدالهیان دکتر احدی   ارزیابی اقتصادی احداث یک واحد تولید ریل مورد نیاز راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افق 1404
191 مریم مرتضی ز اده دکتر احدی   بررسی و شناسایی دلایل کاهش سهم حمل و نقل ریلی در ترانزیت بار
192 ندا پوررضا دکتر احدی   بررسی و ارزیابی نقش فناوری اطلاعات (IT) در موقعیت و شکست پروژهها ی مهندسی مجدد فرآیندها در شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه
193 علیرضا توفیق سعادتی دکتر احدی   ارزیا بی آ مادگی شرکت قطارهای مسافری رجا ء برای استقرار نظام مناسب فناوری اطلاعات (IT)
194 احسا ن ابو طا لبی ، محمد مهدی بقایی ، سر مز دی دکتر احدی   بررسی روش های کاهش نرخ تعرفه حمل و نقل ریلی بار و افزایش رقابت پذیری در برا بر حمل و نقل جا ده ای
195 سیروس بهاوری ، میثم فراشی دکتر احدی   بررسی اثرات پیوستن ج. ا. ایران به سازمان تجارت جهانی بر متغیر قیمت سوخت و تاثیرآن بر بخش حمل و نقل ریلی بار
196 مجید خشکرودیان ،احسان نوری فرد دکتر احدی   ارائه مدل جدید تعرفه حمل و نقل بار در راه آهن ج. ا. ایران
197 سو گل صا ری ،زهره فرو تن دکتر احدی   بررسی روشی‌های کاهش هزینه رادووانس در راه‌آهن ج.ا.ا. ایران
198 مبین مهری آهنگری،فرید مظفری دکتر احدی   مهندسی مجدد سیستم ارتباط با مشتریان شرکت قطارهای مسافری رجا ء
199 عبد الله سپاهی ،حسن حاجی عیدی دکتر احدی   بررسی و برآورد منابع درآمدی ترانزیت ریلی از کریدورهای عبوری از خا ک ایران
200 محمدکریمی ارکوینی دکتر یقینی   ارائه ساختار همسایگی جدید در حل مسائل طراحی شبکه چند کالایی ظرفیت دار
201 زهرا مفا خری دکتر یقینی   تجزیه و تحلیل ظرفیت خطوط راه‌آهن
202 امیر غرقی شفیعی، سید محمد رضا میررضوا نی دکتریقینی   زمان‌بندی حرکت قطارهای مسافری در شبکه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
203 علیرضا شهراسبی، فوژان دربهشتی دکتریقینی   بررسی روشهای طراحی و پیاده سازی واحد خدمات فناوری اطلاعات در سازمان‌ها
204 نگار سنگتراش ،اسما ء عو دباش دکتر احدی   ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه
205 زهرا سادات میر محمد علی دکتر احدی   ارزیابی اقتصادی احداث یک واحد صنعتی تولید کانتینرهای تجاری در ایران و تحلیل نتایج
206 ایمان سلیمان میگونی ، بهنام مندی نوش آبادی دکتر احدی   اولویت بندی پروژه‌های بهبود سازمانی در شرکت رجاء
دفعات مشاهده: 399 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.42 seconds with 70 queries by YEKTAWEB 4312